You Are Here: Home » Güncel » Allah ‘ın Güzel İsimleri (Esma ül Hüsna) – Türkçe Açıklamalı (3D)

Allah ‘ın Güzel İsimleri (Esma ül Hüsna) – Türkçe Açıklamalı (3D)
style=”display:inline-block;width:336px;height:280px”
data-ad-client=”ca-pub-3203150251352097″
data-ad-slot=”6618738853″>


Yazının devamında ‘ın güzel isimlerini bulacaksınız ? 

Ayrıcaçok güzel 3d (3 boyutlu) görsellere de buradan ulaşabilirsiniz..

Er Rahman - Dünyada tüm mahlukata merhamet eden.
Er Rahim - Ahirette yalnız müminlere merhamet eden.
El Melik - Mülk ve saltanatı devamlı olan.
El Kuddus - Her türlü noksanlık ve ayıplardan beri olan.
Es Selam - Tüm afet ve kederlerden salim olan.
El Mümin - Emniyet veren.
El Müheymin - Her şeyi gözetip koruyan.
El Aziz - Her şeye galip.
El Cebbar - Kulların hallerini ve ihtiyaçlarını düzelten.
El Mütekebbir - Azamet ve ululuk sahibi.
El Halık - Yaratıp takdir eden.
El Bari - Yokdan var eden.
El Musavvir - Bütün varlıklara şekil veren.
El Gaffar - Kullarının ayıplarını örtücü.
El Kahhar - her şeye her istediğini yapan.
El Vehhab - Sonsuz niğmetleri sunan.
Er Rezzak - Rızıklandıran.
El Fettah - Zorlukları kolaylaştıran.
El Alim - Her şeyi bilen.
El Kaabid - Dilediğine rızkı sıkan, daraltan.
El Basıt - Dilediğine rızkı açan.
El Hafid - İman etmiyenleri bedbaht eden.
Er Rafi - İyileri yücelten.
El Müizz - Dilediğini aziz kılan.
El Müzzil - Dilediğini hor ve hakir kılan.
Es Semi - Her şeyi işiten.
El Basir - Her şeyi gören.
El Hakem - Gerçek hakim
El Adl - Gerçek adalet sahibi.
El Latif - Lütf eden.
El Habir - Her şeyden haberdar olan.
El Halim - Ceza vermekte acele etmeyen.
El Azim - Hakiki ve mutlak büyük.
El Gafur - Günahları af eden.
Eş Şekur - Şükürleri karşılıksız bırakmaz.
El Aliyy - En yüce olan.
El Kebir - Her hususta en büyük olan.
El Hafiz - Gerçek koruyan.
El Mukit - Bedeni ve ruhi rızıkları ulaştıran.
El Hasib - Her şeyi bilip hesap gören.
El Celil - Yücelik sahibi, büyük olan.
El Kerim - Karşılıksız ve inayetsiz veren.
Er Rakib - Gözeten, koruyan ve denetleyen.
El Mucib - Duaları kabul eden.
El Vasi - Kudreti, ilmi, rahmeti sonsuz.
El Hakim - Hikmet ile yaratan/yapan.
El Vedüd - İyi kullarını seven.
El Mecid - Şanı yüce, kadri büyük.
El Bais - Peygamber gönderen.
Eş Şehid - Her yerde ve zamanda hazır.
El Hakk - Varlığı hiç değişmeden duran.
El Vekil - Kullarının işlerini düzelten, yöneten.
El Kaviyy - Tam ve kamil kudret sahibi.
El Metin - Çok sağlam.
El Veliyy - Dost ve yardım edici.
El Hamid - Övgü ve senaya layık.
El Muhsi - İlmi ile her şeyin adedini sayısını bilen.
El Mübdi - Yokdan var eden.
El Müid - Ölümden sonra dirilten.
El Muhyi - Var edip hayat veren.
El Mümit - Öldüren yok eden.
El Hayy - Ezeli/ebedi hayat ile dirilten ve hayat veren.
El Kayyum - Daima mevcut olan.
El Vacid - Gani olup her istediğine her an sahip olan.
El Macid - Kadr ve şanı büyük, sonsuz cömert.
El Vahid - Tek, dengi/ortağı, benzeri olmayan.
Es Samed - Her yaratılanın muhtaç olduğu.
El Kaadir - Sonsuz/hadsiz hüküm sahibi.
El Muktedir - Tüm kuvvet ve kudreti yöneten.
El Mukaddim - İstediğini ileri geçiren.
El Muahhir - İstediğini geride bırakan.
El Evvel - İlk.
El Ahir - Son.
Ez Zahir - Her surette tecelli eden.
El Batın - Yarattıkları tarafından görünmeyen.
El Vali - Her şeyi tek başına tedbir ve idare eden.
El Müsteali - Noksanlıklardan Münezzeh.
El Berr - Yarattıklarına gereken nimetleri bahş eden.
Et Tevvab - Tevbeleri kabul eden.
El Müntekim - hak eden suçluları cezalandıran.
El Afüvv - Çok af edici.
Er Rauf - Esirgeyen, merhamet eden.
Malikül Mülk - Mülkün Sahibi.
Zülcelali Velikram - Yüce olan ikram sahibi.
El Muksit - Bütün işleridenk ve yerliyerinde yapan.
El Cami - Dilediğince toplayan, bir araya getiren.
El Ğaniyy - Zenginliğinin hududu/ölçüsü olmayan.
El Muğni - Dilediğini zengin kılan.
El Mani - Şerri defeden/bir şeyin olmasına mani olan.
El Darr - Elem ve zarar verici şeyleri daraltan.
En Nafi - Faydalı şeyleri yaratan.
En Nur - Yol gösteren, aydınlatan.
El Hadi - Hidayeti yaratıp lütfeden.
El Bedi - Hayret verici şekilde alemleri yokdan var eden.
El Baki - Daim olan.
El Varis - Hakiki malik/sahibi olan.
Er Reşad - Doğru yolu gösteren.
Es Sabur - Sabırlı olan

Comments (2)

Yorum Yazabilirsiniz

Tüm içerik kaynak belirtilerek kullanılabilir. 2014 percemler.com

Scroll to top