Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/percem/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 303
Kandil : Kadir Gecesi Nedir ?

Tüm islam aleminin mübarek kadir gecesini kutlarım.

Aydın PERÇEM
percemler.com

Kadir gecesi ile alakalı bilgi yazının devamındadır.

Kutlu gece ve mutlu gün : Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı

Kadir gecesi gecelerin en faziletlisidir.

Kur’an-ı Kerim’de açıkça beyan edilen tek gecedir.

İnsanlık için hidayet rehberi olan Kur’an-ı Kerim bu gecede inmeye başlamıştır.

Yine bu gecede yapılan ibadet, içinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır.
Aynı adı taşıyan sûrede şöyle buyurulmuştur: “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren şey nedir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Rûh (Cebrâil) her iş hakkında bir takım emirler alarak Rablerinin izniyle (yere) iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar selamettir, esenliktir.(1)

İmam-ı Buharî’nin rivayetine göre Peygamber Efendimiz (s.a.s); Kadir gecesinin Ramazan’ın son on gecesinde aranmasını tavsiye etmiştir. Bu sebeple Kadir gecesinin, Ramazanın son on gecesinden birinde olması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü Peygamberimiz (s.a.s.), Ramazan’ın bu son on gününde Mescidde kurdurduğu küçük bir çadır içinde itikâfa girer, kendisini tamamıyla ibadete verirdi. Peygamberimiz (s.a.s.)’in rastladığı Kadir geceleri hakkındaki rivâyetler arasında 27’inci geceye ait olan rivayet, âlimlerin çoğunluğu tarafından kutlana gelmiştir. Esasen Kadir gecesinin Ramazanın hangi gecesi olduğu kesin olarak Peygamber Efendimiz tarafından belirlenmemiştir. Bu sebeple Ramazan’ın bütün geceleri ibadetle geçirilmelidir. Özellikle Ramazan’ın son on gecesinde ibadetlere ağırlık verilmelidir.

Kadir gecesinin ibadetle değerlendirilmesi büyük bir kazançtır. Bu geceye mahsus bir ibadet yoktur. Bu gecede yapılacak olan; Kur’an okumak, namaz kılmak, günahlarımızın affı için tevbe ve istiğfar etmek, dua etmektir. Hz. Aişe’den rivayet olunduğuna göre Peygamberimiz (s.a.s.), Ramazan gecelerini bu çeşit ibadetlerle değerlendirirdi. Üzerinde namaz borcu olan kimsenin bu gecede hiç olmazsa bir günlük namaz kaza etmesi uygun olur. Böylece hem borcunu öder, hemde geceyi ihya etmiş olur.

Hz. Aişe (r.a.), Peygamberimize sordu: – Ey Allah’ın Rasûlü, Kadir gecesine tesadüf edersem, nasıl dua edeyim? Peygamberimiz: “Allahümme inneke afüvvün tuhib- bu’l-afve fa’fü annî” = ‘Ey Allah’ım, Sen affedicisin affetmeyi seversin, benide affeyle’ diye dua et”, buyurdu.(2)

Kadir gecesi ile ilgili olarak, Peygam- berimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kim faziletine inanarak ve ecrini umarak Kadir gecesini ihya ederse, geçmiş günahları mağfiret olunur.”(3)

Bize düşen vazife, bu mübarek geceyi en iyi şekilde ihya etmektir.

1- Kadir Suresi , âyet, 1-5.
2- Riyâzü’s-Salihîn ve Tercemesi c. 2, hadis no: 1200.
3- Riyâzü’s-Salihîn ve Tercemesi c. 2, hadis no: 1194.

Kaynak; diyanet (internet)