En’am 155 Bu da bizim indirdiğimiz bir kitaptır. Kutsal ve bereketli. Artık ona uyun ve sakının ki size rahmet edebilsin.

En’am 156 ” Kitap, bizden önce iki topluluğa indirildi. Biz onu okuyup araştırmaktan gerçekten habersizdik. ” demeyesiniz.

En’am 157 Şunu da söylemelisiniz: “Eğer bize Kitap indirilmiş olsaydı, onlardan daha doğru yürüyüşlü olurduk.” Artık size Rabbinizden bir beyyine, bir kılavuz ve bir rahmet gelmiş bulunuyor. Allah’ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim var? Ayetlerimize sırt dönenleri, yüz çevirmeleri yüzünden azabın en acıklısıyla cezalandıracağız.

En’am 158 Neyi bekliyorlar? Kendilerine meleklerin gelmesini mi, Rabbinin gelmesini mi, yoksa Rabbinin bazı mucizelerinin gelmesini mi? Rabbinin bazı mucizeleri geldiği gün, daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır sahibi olamamış kişiye imanı hiçbir yarar sağlamayacaktır. De ki: “Bekleyin! Doğrusu biz de bekliyoruz.”

Maide 16 Allah, rızasına uyanları o Kitap’la esenlik ve barış yollarına iletir ve onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarıp şaşmayan ve sapmayan dosdoğru yola kılavuzlar.

Bakara 2 İşte o Kitap, bunda şüphe yok; korunacaklar için hidayetin ta kendisi.

Bakara 97 De ki: Cebrail’e kim düşman ise şunu iyi bilsin ki Allah’ın izniyle Kuran’ı senin kalbine bir hidayet rehberi, önce gelen kitapları doğrulayıcı ve müminler için de müjdeci olarak o indirmiştir.

Bakara 120 Sen onların öz milletlerine uymadıkça Yahudiler de Hıristiyanlar da senden asla hoşnut olmaz. De ki: ” Allah’ın kılavuzluğu erdirici kılavuzluğun ta kendisidir. ” İlimden sana ulaşan nasipten sonra bunların boş ve iğreti arzularına uyarsan, Allah katından ne bir dostun/destekçin olur ne de bir yardımcın.

Ali İmran 58 İşte bu sana ayetlerden ve hikmetlerle dolu Zikir’den okuduğumuzdur.

Al-i İmran 138 Bu Kuran, insanlara bir açıklama, sakınanlara yol gösterme ve bir öğüttür.

Nisa 82 Hala Kuran’ı gerektiği gibi düşünmezler mi? Eğer o, Allah’tan başkası tarafından olsaydı, elbette içinde birçok ahenksizlikler bulacaklardı.

En’am 51 Rablerinin huzurunda haşredileceklerinden korkanları, Kuran’la uyar ki korunabilsinler. Onların O’ndan başka ne bir dostu vardır ne de şefaatçisi.

En’am 88 İşte bu, Allah’ın hidayetidir, kullarından dilediğini bununla doğru yola iletir. Eğer ortak koşsalardı, yaptıkları şeyler hiç olur, giderdi.

A’raf 203 Sen onlara bir ayet getirmediğin zaman “Derleyip toplasaydın ya!” derler. De ki: “Ben ancak Rabbimden bana ne vahyolunuyorsa ona uyarım! Bütünüyle bu Kur’an Rabbinizden gelen kalp gözlerinizi açacak delillerdir. İman edecek bir kavim için hidayet ve rahmettir .

Yunus 37 Bu Kuran, Allah’tandır, başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ancak kendinden öncekini doğrular ve O Kitap’ı açıklar. Âlemlerin Rabbinden geldiğinden şüphe yoktur.

Yusuf 3 Biz bu Kuran’ı vahiy ederek, sana en güzel kıssaları anlatıyoruz. Oysa daha önce sen bunlardan habersizdin.

İbrahim 52 Bu Kuran, onunla uyarılsınlar ve tek bir Tanrı bulunduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara tebliğ edilmiştir.

İsra 9 Gerçekten bu Kur’an da en doğru yola iletir ve iyi işler yapan müminlere, kendileri için büyük bir ecir olduğunu müjdeler.

İsra 41 Biz, and olsun ki öğüt almaları için bu Kuran’da bunları türlü türlü açıkladık. Fakat bu açıklamalar ancak onların nefretini artırmıştır.

Kehf 54 And olsun biz bu Kuran’da insanlara her çeşit misali türlü biçimlerde anlattık. Ama insan, tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.

Enbiya 106 Doğrusu bu Kuran’da, kulluk eden kimselere bildiri vardır.

Rum 58 And olsun ki bu Kuran’da insanlar için her türlü misali vermişizdir. Bununla beraber, eğer sen onlara bir mucize getirmiş olsan, inkâr edenler: “Siz ancak batıl şeyler ortaya atanlarsınız” derler.

Fussilet 44 Biz bu Kuran’ı yabancı bir dil ile ortaya koysaydık: “Ayetleri uzun açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı bir dille söylenir mi?” derlerdi. De ki: “Bu, inananlara doğruluk rehberi ve gönüllerine şifadır.” İnanmayanların kulaklarında ağırlık vardır ve onlara kapalıdır; sanki bunlara uzak bir mesafeden sesleniliyor da anlamıyorlar.

Sad 67-68 De ki: “Bu Kuran büyük bir haberdir, ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz.”

Sad 87 “Bu Kuran, ancak dünyalar için bir öğüttür.”

Zümer 27 Biz bu Kuran’da insanlara her türlü misali, belki öğüt alırlar diye, and olsun ki verdik.

Casiye 11 İşte bu Kuran doğruluk rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkâr edenlere, onlara, tiksindiren, can yakan bir azap vardır.

Casiye 20 Bu Kuran, insanlar için açık belgeler; kesin olarak inanan millet için doğruluk rehberi ve rahmettir.

Ahkaf 12 Kuran’dan önce, Musa’nın kitabı (Tevrat), bir rahmet ve rehberdi. Bu Kuran da, zulmedenleri uyarmak ve iyi davrananlara müjde olmak üzere Arap diliyle indirilmiş, kendinden öncekileri doğrulayan bir Kitap’tır.

Müddessir 54 Hayır; şüphesiz bu Kuran bir öğüttür.

Müddessir 55 Dileyen onu düşünür, öğüt alır.

Abese 11 Dikkat et; bu Kuran bir öğüttür.

Abese 12 Dileyen onu düşünüp öğüt alır.

Tekvir 19 Bu Kuran, arşın sahibi katında değerli, güçlü, sözü dinlenen ve güvenilen şerefli bir elçinin getirdiği sözdür.

Furkan 27 O gün zalim kimse ellerini ısıracak ve şöyle diyecek: “Eyvah! Keşke peygamberin maiyetinde bir yol tutsaydım!

Furkan 28 Eyvah! Keşke falancayı dost edinmeseydin!

Furkan 29 Bana geldikten sonra Kuran, vallahi o beni saptırdı.” Öyle ya şeytan insanı yapayalnız, yardımsız bırakır.

Furkan 30 Peygamber de dedi ki: “Ey Rabbim, kavmim bu Kuran’ı bir kenara itip bıraktılar”

Zuhruf 44 Doğrusu bu Kuran sana ve ümmetine bir öğüttür, ondan sorumlu tutulacaksınız.

Maide 105 Ey iman edenler! Siz, kendinizi düzeltmeye bakın. Siz, doğru yolda oldukça sapmış olan size zarar veremez. Tümünüzün dönüşü Allah’adır. O size neler yapıyor olduğunuzu haber verecektir.

Ankebut 45 Sana vahyedilen Kitap’ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.

Tekvir 25 Bu Kuran, kovulmuş şeytanın sözü olamaz.

Araf 204 Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.

Yunus 57 Ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, göğüslerde olan(sıkıntılar)a şifa ve inananlara bir yol gösterici ve rahmet gelmiştir.

Kamer 17 And olsun biz Kuran’ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu?

Kamer 22 And olsun biz Kuran’ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu?

Kamer 32 And olsun biz Kuran’ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu?

Kamer 40 And olsun biz Kuran’ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu?

Hadid 16 İnananlar için hâlâ vakti gelmedi mi ki, kalpleri Allah’ın zikri/Kuran’ı ve Hak’tan inen için ürpersin de daha önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçmiş de kalpleri kaskatı kesilmiş kimseler gibi olmasınlar. Onların çoğu yoldan çıkmıştır.

İnsan 29 Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar.

Zümer 17 Tağut’a kulluk etmekten kaçınan ve Allah’a yönelenlere müjde var. Müjdele kullarımı:

Zümer 18 Onlar ki, sözü dinlerler ve onun en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah’ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir ve onlar sağduyu sahipleridir.

Furkan 72 (O kullar), yalan yere şahitlik etmezler, boş sözlerle karşılaştıklarında vakar ile (oradan) geçip giderler.

Furkan 73 Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında ise, onlara karşı sağır ve kör davranmazlar.

Alak 1 Oku O yaratan Rabbinin adıyla!

Alak 3 Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir.

Alak 5 O, insana bilmediği şeyleri öğretti.

Kaynak ; seslikuran