Rum 30 – O halde sen, batıl dinlerden uzaklaşarak yüzünü ve özünü, hak din olan İslâm’a yönelt; ki insanları bu din üzerine yaratmıştır. Allah’ın yaratışında değişme yoktur, dosdoğru sabit din odur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Yüce Allah bizleri ruhen ve bedenen bulunduğumuz bu mükemmel din üzere yarattığını ayette de açıkça beyan etmektedir. Bu önemli neden üzere bizlerin dinimizin kurallarını sıkı bir bağlılıkla icra etmemiz gerekmektedir.

İnsanoğlunun beden ve ruh ihtiyaçları olan bu fiiliyatları Rabbimiz, ciddiyetini kavrayıp sahip çıkmayacağımızı bildiği için, üzerimize farz kılmıştır. Küçük bir benzetme ile evlatlarımıza bizlerin sobadan uzak durmaları, ödevlerini yapmaları, yemeklerini bitirmeleri, dişlerini fırçalamaları, erken yatmaları ve benzeri temel ihtiyaçlarını, kimi zaman cezalandırma pahasına da olsa, onlara zorunlu kılmamız gibidir. Bu zorunluluk ve cezalandırmalar, üzerine titrediğimiz, çocuklarımızın kendileri için neyin iyi ve doğru olduğunu kavrayamadıkları içindir.

Sadece namazın Doktorlar ve Psikologlar tarafından kabul edilmiş faydalarından bazıları şunlardır:
a) Artan enerji ve canlılık
b) Daha derin sükûnet ve iç huzur
c) Daha iyi çalışan bir sindirim sistemi
d) Düşünce berraklığı ve dikkatini yoğunlaştırma yeteneği
e) Daha gevşek kaslar, daha iyi bir duruş, baş ağrısı dâhil acı ve ağrılardan kurtulmak
f) Bağışıklık sisteminin gelişmesi ve hastalıklardan kurtulmak
g) Daha derin, tatmin edici uyku
h) İlişkileri idare etme becerisinde artış
i) Stres ve sorunlarla baş etme yeteneğinde artış
J) Daha gelişmiş bir sezgi ve yaratıcılık düzeyi

Daha verimli (şuurlu) bir namaz için Arapça kullandığımız ifadelerin Türkçe manalarını ezberleyebiliriz.

Kılınması Farz Namaz Adetleri : Sabah 2, Öğlen 4, İkindi 4, Akşam 3, Yatsı 4

Allahu Ekber – Allah En Yücedir.
Subhaneke – Ey Allah ‘ım, Seni Tespih Eder, Bütün Noksanlıklardan Uzak Tutar, Sana Hamd Ederim. İsmin Pek Mubarek, Şanın Pek Yücedir. Senden Başka İlah Yoktur.

Euzubillahimineşşeytanirraciim – O Koğulmuş Şeytandan Allah ‘a sığınırım .
Bismillahirrahmanirrahim – Rahman Rahim Olan Allahın Adı İle.
Elhamdulillahi Rabbil Alemin – Bütün Olmuş ve Olacak Hamd ve Sena Tam ve Kemaliyle Alemlerin yaratıcısı,besleyip Kemale Erdiricisi Olan Allah ‘adır .
Er Rahman Er Rahim – Dünyada Bütün Mahlûkata, Ahirette ise Yalnız Müminlere Merhamet Edendir.
Malikiyevmuddiin – Ceza Gününün Sahibidir.
İyya Kena budu ve İyya Kenestaiin – Ancak Sana İbadet Ederiz ve Yalnız Senden Yardım İsteriz.
İhtinassıratelMustakiim – Bizi Doğru Yola İlet.
Sıratelleziine En Amte Aleyhim Gayril Mau Duu Bi Aleyhim Veleddaaaliin – Kendilerine Nimet Verdiğin Kimselerin Yoluna, Gazaba Uğrayanların ve Sapıklarınkine Değil.
Amiin – Allah ‘ım Kabul Buyur .

Subhane Rabbiyel Azim – Övgü ve Yücelik Çok Büyük Olan Allahımındır.
SemiAllahulimen Hamideh – Allah Hamd Edeni İşitir.
Allahumme Rabbena Lekel Hamd – Rabbim Olan Allah Hamd Yalnız Sanadır.
Subhane Rabbiyel A ‘la – Övgü ve Yücelik En Yüksek Olan Allahımındır.

Et-Tahiyyatü Lillahi – Sena, Selam ve Merhaba Sana Ey Yüce Rabbim!
Ve ‘s-Salavatü – Niyaz, Dua, Yalvarış Sana Ey Yüce Rabbim
Ve ‘t-Tayyibat – Arınmışlığın ve Güzelliğin En Hoşusun, Senden Güzel, Senden Hoş ve Arınmış Olamaz.
Es-Selamu Aleyke Eyyühen-Nebiyyü ve Rahmetullahi ve Berekatühu – Bu Selam Rahmetim ve Bereketim İlavesiyle Senin Üzerine Olsun, Ey Peygamberim!
Es-Selamu Aleyna ve A ‘la İbadillahi ‘s Salihin – Yarabbi, Bu Selam Bizim ve Salih Kulların Üzerine Olsun.
Eşhedüen La İlahe İllallah – Şahidimki Allah ‘dan Başka İlah Yoktur .
Ve Eşhedüenne Muhammeden Resul Allah – Ve Şahidimki Muhammed Allah ‘ın Resuludur.
Es Selamu Aleykum ve Rahmetullah – Allah ‘ın Selamı, Rahmeti Üzerinize Olsun.

Fatiha Süresi, eski İstanbul il müftüsü rahmetli Ali Fikri Yavuz beyefendinin mealinden alınmıştır. Et-Tahiyyatü, Subhaneke ve ara ifadeler rahmetli milletvekilimiz Haluk Nurbaki beyefendinin kitabından alınmıştır.

Kaynak ; seslikuran