Sindirim Sistemi İçin Organ Bağışının Önemi

Sindirim Sistemi İçin Organ Bağışının Önemi ; Yeryüzünde bulunan bütün canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için beslenme, solunum, dolaşım, boşaltım, büyüme, gelişme, hareket edebilme, üreme gibi yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirirler. Canlılar bu yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji, enerji verici besinlerden sağlanır.

Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için dışarıdan aldıkları maddelere besin, bu maddelerin vücuda alınmasına da beslenme denir.

Dışarıdan alınan besinlerden enerjinin üretilebilmesi için bu besinlerin hücre içine girmesi gerekir. (Çünkü besinlerden enerjinin üretilmesi olayı hücre içindeki mitokondrilerde solunum olayı ile gerçekleşir). Dışarıdan alınan bazı besinler parçalanmadan, bazı besinler ise parçalanarak hücre içerisine girebilirler. Dışarıdan alınan besinler hücrelere kan yoluyla taşınırlar.

Vücuda alınan büyük moleküllü besin maddelerinin (içeriklerinin) kana ya da hücrelere girebilecek yani hücre zarından (porlardan) geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılmasına sindirim denir. Sindirim olayını gerçekleştiren sisteme (ağızda başlayıp anüste sona eren sisteme) sindirim sistemi denir. Sindirim olayının gerçekleşmesinin nedeni, dışarıdan alınan besin maddelerinin vücuda yararlı hale gelmesinin sağlanmasıdır.

Sindirim sistemini; sindirim organları, sindirime yardımcı organlar ve sindirim sistemi bezleri oluşturur.

Sindirim sistemi organları sırayla; ağız, yutak, yemek borusu, mide, (on iki parmak bağırsağı), ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüstür. Bu organlar sindirim borusunu oluşturur.

Sindirime yardımcı organlar; karaciğer ve pankreastır. Bu organlar sindirim borusuna (on iki parmak bağırsağına) bağlıdır.

Sindirim sistemi bezleri; tükürük bezleri, mide bezleri ve ince bağırsak bezleridir.

Hangi Organlar Bağışlanabilir?

Sağlıklı her organ bağışlanabilir. Ülkemizde: kalp, akciğer, böbrek, karaciğer ve pankreas gibi organlar; kalp kapağı, gözün kornea tabakası, kas ve kemik iliği gibi dokular başarıyla nakledilebilmektedirler. Organlarını bağışlayan bir kişi birçok insana yaşama şansı verebilir.

Organ Bağışını Kimler Yapabilir?

Organ bağışı ile ilgili yasa gereği: organ bağışı yapılabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Bu isteğin tanıklar huzurunda sözlü ve yazılı olarak yapılması ve ayrıca bunun bir doktor tarafından onaylanması gerekir. Organ bağışında bulunmak isteyen kişi ”Doku ve Organ Bağış Belge”sini doldurur ve bu belgeyi bir kimlik gibi sürekli yanında bulundurur.

Organ Nakli Nedir?

Görev yapmayacak durumda olan ve ya hastalık sonucu bedenimize zararlı hale gelen bir organın yerine sağlam bir organın nakledilmesi işlemine organ nakli denilir. Organ nakli canlı veya beyin ölümü gerçeklemiş kişilerden alınan organlarla yapılır. Canlı kişilerden organ nakli, organ veren kişinin yaşamını riske sokmayacak çift organların birini almak ile mümkündür (böbrek, parça olarak karaciğer ve pankreas gibi).

Organ Nakli Nerede Gerçekleştirilir?

Organ nakli Sağlık Bakanlığı ve Üniversite hastanelerinin “Organ Nakil Merkezleri”nde gerçekleştirilir.

Sindirim Sistemi İçin Organ Bağışının Önemi

Yukarıda bahsedilen ve sindirim sistemini oluşturan ve yardımcı organlar olan ağız, yutak, yemek borusu, mide, (on iki parmak bağırsağı), ince bağırsak, kalın bağırsak, anüs, karaciğer ve pankreas için “Organ Nakli” tabii ki hayati derecede önemlidir.

Yukarıdaki çoğu organın nakli de yapılabilmektedir.

Özellikle son günlerde sanayileşme ve bunun etkileri ile ortaya çıkan ve artan kanser vakaları insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu durum da organ naklini şart kılmıştır.

Kanser vakalarının artışına karşın gen haritalarının çıkarılması, kök hücre teknolojisi gibi çalışmalarında da gelişmeler kaydedilmiştir.

Ama sağlıklı olmanın en iyi yolu onu kaybetmemeye çalışarak yapılır.

Sağlıklı günler.

Kaynak ; internet.

Hastalıklar ve çözümleri ile alakalı yazılarımız

Organ Bağışı ile alakalı google aramaları.

5 thoughts on “Sindirim Sistemi İçin Organ Bağışının Önemi

  1. mide bulandırıcı ama yaşamamız açısından güzel birşey

  2. hiç güzel değil aradığımm şeyi bulamıyorum ve 2 dk duruyorum beğen yazısı çıkıo beğenmek istemiosan napim x işareti de yok illakibeğenecez havasındalar bende beğenmiom bi daha da bu siteye asla girmem çok iğrenç.

Comments are closed.