Herkes, Birisi, Her Hangi Biri, Hiç Kimse

Bu hikaye “HERKES”, “BİRİSİ”, “HER HANGİ BİRİ” ve “HİÇ KİMSE” adlarında dört kişi ile ilgilidir. Yapılması gereken önemli bir iş vardır.