İş Kazası Nedir ? , Meslek Hastalığı Nedir ?

İş Kazası ; Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre, a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,