2018 Asgari Geçim İndirimi (AGİ)

2018 Asgari Geçim İndirimi (AGİ), 2018 yılında asgari ücretin artmasının ardından vatandaşların özellikle araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Evli, bekar ve sahip olunan çocuk sayısına göre değişiklik gösteren AGİ ücreti, bu detaylar kullanılarak kolayca hesaplanabiliyor. Peki, vatandaşların sorguladığı AGİ hesaplama işlemi nasıl yapılacak?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ), 2018 yılı oranları ile vatandaşların merak ettiği konuların başında yer alıyor. Evli, bekar, çocuk sahibi olma gibi kriterleri çalıştıkları kuurm aracılığıyla SGK’ya bildiren çalışanlar, AGİ oranları dahilinde asgari ücretlerinde artış yaşayacak. Peki, AGİ hesaplama işlemi nasıl yapılacak? İşte, detaylı bilgiler

2018 AGİ ORANLARI NE KADARDIR?

2018 Asgari Geçim İndirimi oranları, asgari ücretin belli olmasının ardından vatandaşlarla paylaşıldı. Buna göre en düşük AGİ oranı bekar çalışanlar için 152 lira olurken, en yüksek AGİ ise evli ve eşi çalışan 5 çocuklu çalışanlar için 258 lira olarak ilan edildi.

2018 Asgari Geçim İndirimi – AGİ 2018 Hesaplama

Medeni Durum Aylık Tutar
Bekar 152,21 TL
Evli eşi çalışmayan 182,66 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,49 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,32 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,76 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,76 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,76 TL
Evli eşi çalışan 152,21 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 175,04 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 197,88 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 228,32 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 243,54 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 258,76 TL

2018 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

2018 Asgari Geçim İndirimi nin hesaplanmasında yukarıda yer alan bazı değişkenler yer almaktadır.

Hesaplama yapılırken ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır. Hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır. Elde edilen Asgari Geçim İndirimi ne esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12’ye bölünür. Aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır.

Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50’si, çalışmayan eşi için %10’u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5’u, 3. çocuk için %10’u ve sonraki çocukların her biri için ise %5’i esas alınır.

Bu oranların toplamı %85’i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12’ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (Nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil.) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

İş hayatı ile ilgili diğer yazılarımız.

AGİ ile alakalı diğer google aramaları.