5S Endüstriyel Çalışma Ortamının Düzenlenmesi
5S, beş adımdan oluşan, amacı çalışma ortamının organizasyonu ve israfın yokedilmesine yardımcı olmak olan, son derece basit ve bütün yalınlaştırma / yeniden yapılandırma çalışmalarının merkezinde yer alan bir yöntemdir.

5S Endüstriyel Çalışma Ortamının Düzenlenmesi

5S: Amacı ve Tanımı
5S, beş adımdan oluşan, amacı “çalışma ortamının organizasyonu ve israfın yokedilmesine yardımcı olmak” olan, son derece basit ve bütün yalınlaştırma / yeniden yapılandırma çalışmalarının merkezinde yer alan bir yöntemdir.
Hedef yaşadığınız ve çalıştığınız ortamın temiz, derli toplu, sağlıklı ve güvenli olmasını temin etmek, bu şartları sürekl kılmaktır.
5S, tahmin edeceğiniz gibi 5 adımdan oluşur, orjinali Japonca 5 kelime ile ifade edilir.

5S Çalışması Niçin Yapılmalı?
İsraf görünür hale gelir ve eliminasyonu kolaylaşır
Ekipman, malzeme ve çalışma alanı üzerindeki kontrolunuz artar
İşletme içinde morali yükseltir, takım çalışmasını teşvik eder, çünkü herkes katılabilir.
Çok geniş bir alanı etkiler :
Ayar – SetUp süreleri kısalacaktır
Kalite değerleri yükselecek, harcamalar azalacaktır
Çalışma güvenliği kesin olarak artacaktır
Birim zamana düşen üretim ve katma değer artacaktır

1. Adım: Sınıflandır
Gereksiz nesneleri çalışma ortamından uzaklaştırmalısınız.
Çalışma alanınızda bulunan ama işinizi yapmanıza bir katkısı olmayan nesneleri işaretlemeli ve çevrenizden uzaklaştırmalısınız, bunun için kullanılan en bilinen yöntem Kırmızı Etiket Yöntemidir.
Metod : KIRMIZI Etiket Yöntemi
Hangi koşula uyan nesneleri Kırmızı Etiket ile işaretleyeceksiniz ? Bir hafta (bir ay) içinde gerekmeyecek olanlar gibi bir kural koymalısınız, sonra aşağıdaki gibi nesnelere bu gözle bakmalısınız.
Fazla veya zamanı geçmiş malzeme kümeleri
Kısa zaman içinde kullanılmayacak ekipman
Zamanı geçmiş kağıt, form veya dosyalar
Efektif kullanılmayan dolap, çekmece, masa
Ne olduğu belirsiz, kutu, konteyner
Zamanı geçmiş poster, slogan, duyurular
Önce bu tür nesnelere birer Kırmızı Etiket yerleştirilir, sonra bunlar merkezi bir yerde toplanır ve tekrar sınıflandırılır. İleride kullanılmayacak olanlar imha edilir, diğerleri çalışma alanının dışında, tertipli bir şekilde depolanır.

2. Adım: Sırala / Düzenle
Herşeyin “1” yeri olmalı, yerinde olmayanın bakınca anlaşılması gerekir.
Çalışırken kullanılacak herşeyin 1 yeri olmalıdır.
Etiket, renkli alan (örneğin kullanılan araçların yerleştirildiği pano veya masanın neresinde ne bulunacağına göre etiketlenmesi veya boyanması) gibi göze hitap eden teknikler ile “herhangi birinin” aranan şeyi bulabilmesi ve tekrar yerine koyabilmesi mümkün olmalıdır
Nesnelere kolay erişilebilmeli, operatörün fiziksel zorlanmasına sebep olmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

3. Adım: Sil / Düzenle
Önce bir alanın ne kadar temiz olması gerektiğine karar verin, sonra bu noktaya ulaşana kadar temizleyin

Bir temizlik kampanyası 5 adımdan oluşur :
Hedeflenen temizlik seviyesinin tespiti
Görevlendirme
Metodlara karar verme
Araçların temini
Takip, kontrol listeleri

3 hedefi vardır :
Bütün çalışma alanlarını temiz, aydınlık bir hale getirmek ve çalışanların moralini yükseltmek
İlk iki maddeyi sürekli gözden geçirmek ve canlı tutmak
Kirliliğin temel kaynaklarını bulmak ve yok etmek

4. Adım: Standartlaştır
En iyi pratikleri günlük hayatın bir parçası haline getirmelisiniz.
Bu aşamanın amacı ulaşılan seviyenin sürekli olmasını temin edecek kurguyu oluşturmak ve bir sistematiğe kavuşturmaktır.
4 adımlık bir prosedür sürekli izlenmelidir.
Planla : Kim neyi ne zaman yapacak ?
Kaynakları Yarat : Yapılması gereken işlerde kullanılacak araç ve zamanı belirle.
Uygula : Sınıflandırma, Sıralama ve Temizleme işlemlerini günlük hayatın içinde gerçekleştir.
Denetle : Sonuçları izle, bir önceki ile kıyasla ve başa dön.

5. Adım: Sahiplen / Sistemi Koru
Bu aşama 5S’in en güç olanıdır.
Sahiplenme aşaması 5S çalışmasının belki de en zor olanıdır. Çünkü insan doğasının değişime direnci ve her türlü sisteminde minimum enerji konumuna geçme eğilimi vardır. 5S aktif bir çalışma sonucunda başarılabilir, yeterli enerji harcanmaz ise eski duruma kolayca dönülebilir.
Bu aşamayı kolaylaştırmak için aşağıdakiler yapılabilir :
Bu çalışmanın önemi her fırsatta anlatılmalı, örnekler ile (eskiden – şimdi) desteklenmeli,
Kontrol ve kıyaslama listeleri oluşturulmalı ve periyodik olarak kullanılmalı,
Sonuçlar herkes tarafından bilinmeli, sistem önerilere açık olmalı
Eski durum – istenmeyen durum olarak belirlenmeli ve çalışma boyunca geçilen safhalar görsel yöntemler ile belgelenmeli, göz önünde olmalı.

Kaynak; diyalog (internet)