Balıkların üst derisinde keratin benzeri bir tabaka da mevcuttur. Bu tabaka suyun vücuda girmesini engelleyerek, balığın vücudundaki iç basınç ile dış ortam basıncının dengelenmesini sağlar. Eğer bu tabaka olmasaydı, içeri su girmesi nedeniyle balığın vücudundaki basınç dengesi bozulacak ve balık ölecekti.

Balıkların sudaki hareketini kolaylaştırıcı birçok sistem biraradadır. Bu sistemlerin tasarımları ve fonksiyonları birbirinden farklıdır. Ancak biri olmadan diğeri bir işe yaramamakta, herhangi bir eksiklikte canlı ölmektedir.

Ayrıca balıkların pek çoğunun vücutları oldukça dayanıklı bir deri ile kaplanmıştır. Bu deri, alt ve üst olmak üzere iki tabakadan oluşur. Üst deri içerisinde mukus salgılayan bezler bulunmaktadır. Mukus kaygan ya da yapışkan bir yapıda olup, balığın su içerisindeki hareketi sırasında sürtünmeyi en alt düzeye indirmeye yarar. Dolayısıyla balıklara daha hızlı hareket imkanı verir. Örneğin köpek balıkları çok hızlı yüzücülerdir.Ayrıca kayganlık özelliğiyle de balığın düşmanları tarafından yakalanmasını zorlaştırır. Mukusun bir başka özelliği ise hayvanı hastalık yapan organizmalara karşı korumasıdır. Balıkların bu sistemlerin kendilerinde olup olmadığından bile haberleri yoktur.

Mesela bize de, vücudumuzdaki sistemleri araştıran ve öğreten bilim dalları olmasa, biz de bedenimizdeki sistemlerden bir haber olarak yaşayacaktık. Dolayısıyla vücudumuzdaki sistemleri kendimizin geliştirdiğini öne sürmemiz de mantıklı olmayacaktı. İnsanın yüzyıllardır çok hızlı gelişmesine, teknolojinin ilerlemesine rağmen, ne balığın derisinin özellikleri aynen taşıyabilen bir deri üretilebildi, ne de insan bedeninde oksijeni hücrelere taşıyan bir tek hemoglobin molekülü… Bu sistemler çok karmaşık bir yapıya sahiptirler ve ancak insan zekasının asla ve asla erişemeyeceği bilgiye sahip olan, her şeyi bilen mutlak bir varlık tarafından yaratılmış olabilir.

Karada ve denizde olanların tümünü O bilir, O, bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez; yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi (ve her şey) apaçık bir kitaptadır. (Enam Suresi-59)

Kaynak ; İnternet..