Dostlukların da Türleri Vardır

Yüz yüze dostluklar vardır.
Güneşle ayçiçeğinin dostluğu, böyle bir dostluktur, örneğin. Ayçiçeği sabahtan akşama dek hiç ayırmaz yüzünü güneşten…

Uzak dostluklar vardır.
Denizlerin ortasındaki bir adayla, dağların arsındaki bir göl, birbirlerinin uzak dostlarıdır. Dostlarını gündüz kuşlarla, gece yıldızlarla iletirler birbirlerine…

Sesiz dostluklar vardır.
Dilsiz bir adamla, duymayan bir başka adamın elleri arasında sessiz bir dostluk konuşur. Her şeyden konuşur sessizce bu eller…

Zorunlu dostluklar vardır.
Pazarla pazartesinin dostluğu gibi. Pazar ağır bir gündür, pazartesi hırslı bir gün… Ayak uyduramazlar birbirlerine. Ama dost olmak, yan yana durmak zorundadır…

Uzun dostluklar vardır.
İkindi güneşinin altında uzayan gölgeler birbirlerine kavuşurlar ve uzun boylu bir dostluk oluşur aralarında…

Günün birinde ölen dostluklar.
Bir bahçe içindeki ahşap ev ile yanı başında duran ceviz ağacının dostluğu gibi… Bir gün kocaman elli adamlar ve kocaman gövdeli makineler o bahçeye girip de, bir süre sonra evin ve ceviz ağacının yerinde asık suratlı binalar yükseldiği zaman ölen dostluklar…

Vakitsiz dostluklar vardır.
Bir peçete, bir kağıt mendil vakitsizce dostu olu verir gözlerimizin… Ya da ayrılırken verilen bir dal karanfil ellerimize o anda gelen dostluktur…

Bakımsız dostluklar vardır bir de.
Zaten var, zaten dostuz deyip yıllarca bir telefonun, birkaç cümlelik e-mailin bile çok görüldüğü dostluklar…

Kaynak; TA2JA