Çoğu foto biyolojik sistemde, hidrojen üretimi için kullanılan bakteriler ve yeşil yosunlar, klorofil aracılığı ile güneş ışığını absorbe eder ve enzimler sayesinde hidrojenin ayrılması sağlanır. Foto biyolojik üretim teknolojisi uzun vadede hidrojen üretimi için oldukça ümit vericidir. Ancak iki önemli sınırlama mevcuttur.

Birincisi; göreceli olarak düşük solar dönüşüm verimliliğine sahip olmasıdır. Güneş enerjisinin ancak % 5-6’sı hidrojen enerjisine dönüştürülebilir.

İkincisi; suda hidrojeni ayıran enzimlerin hemen hemen tümü suyun ayrışmasının sonucu diğer ürün olan oksijenden açığa çıkmasını sağladığından, hidrojenin saf olarak üretilmesine engel olmaktadır

(Rossmeissi, 1995)

Gerekli kaynak dosyayı buradan indirebilirsiniz…