H2 Ekokaravan kendi enerjisini “yenilenebilir enerjilerden” üreten yaşam alanıdır. Enerjisini güneş, rüzgar ve hidrojenden hibrit bir şekilde elde eden temiz, çevreci mobil bir evdir.

Ekokaravan şehir şebekesinden bağımsız olarak yaşamını sürdürebilecek bir evdir. Güneş ve rüzgar enerjisinden elde edilen elektrik hidrojene dönüştürülüp veya akü sistemleri ile depolanır. Depolanan hidrojen gerektiğinde yakıt hücrelerinde tekrar elektriğe çevrilir ya da hidrojen ocağında kullanılabilir. Bilindiği üzere hidrojen çevreci yakıtların başında gelmektedir, hidrojenin yakıt hücresinde veya hidrojen ocağında reaksiyona girmesi sonucu sadece su oluşur.

Projenin amacı, Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli ve bunların uygulanabilirliği konusunda kamuoyundaki farkındalık düzeyini arttırmak, Türkiye’nin net enerji talebinde yenilenebilir enerjinin payını yükseltmek ve iklim değişikliği ile mücadelede yenilenebilir enerjinin rolünü vurgulamaktır.

Proje kapsamında belediyeler, valilikler gibi toplumun karar verici mekanizmalarıyla yapılacak bilinçlendirme çalışmasının ardından, benzer temiz enerji sistemlerinin Mobil Afet Koordinasyon Merkezi, Mobil Trafik Kontrol İstasyonu, Mobil Poliklinik, Mobil Afet Radyo İstasyonu, kırsal yerler için Mobil Eğitim Evi ve Mobil Sağlık Ocağı gibi uygulamalarının da hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

Özellikleri

1. Ekokaravan üzerindeki güneş panelleri, rüzgar türbini vasıtası ile elektrik üretir;
2. Üretilen elektriğin bir kısmı elektrolizör vasıtası ile hidrojene çevrilir;
3. Ekokaravan’ın üretmiş olduğu elektrik, hidrojen ve akü sistemleri ile depolanır;
4. Depolanan elektrik ister karavan içi sistemlere ev içi kullanımı için , ister karavan dışı sistemlere acil durumlarda elektrik sağlamak için kullanılır;
5. Ekokaravan içindeki su arıtma sistemiyle kendi içme suyunu üretir, ayrıca su arıtma sistemiyle elektrolizör için saf su üretilir;
6. Ekokaravan’da hidrojen ocağı bulunmaktadır. Üretilen hidrojen bir hidrojen tüpünde depolanarak ocak kullanımı gerektiği zaman buradan temin edilir. Yani yemek pişirme işi bile temiz enerjiler ile yapılır;
7. Ekokaravan’ın içinde bir evin ihtiyacını sağlayacak bütün sistemler bulunmaktadır.

Bunlar:
o 2 kişilik ranza,
o 2 kişilik yemek masası
o 3 kişilik çalışma masası
o Mutfak ve hidrojen ocağı,
o Banyo, tuvalet,
o İçme suyu,
o Isıtma ve soğutma için klima sistemi,
o Televizyon,
o İnternet,
o Su ısıtıcı,
o Aydınlatma sistemleri,
o Bilgisayar ve ses sistemleri.

Ekokaravan bir Birleşmiş Milletler kuruluşu olan Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi (UNIDO-ICHET) ve ODİDER’in ortaklaşa yürüttüğü bir projedir. Ekokaravan’ın üretimi halen devam etmekte olup Eylül ayı sonlarına doğru yola çıkması planlanmaktadır.