Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/percem/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 303
IP Koruma Sınıfları (Ingress Protection)

IP koruma sınıfı, elektriksel bir muhafazanın sağladığı çevresel korumayı derecelendirmek için Avrupa Komisyonu (CENELEC-Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) tarafından geliştirilmiş bir standarttır (NEMA IEC 60529 Degrees of Protection Provided by Enclosures).

IP Sınıflaması genelde 2 (ya da 3) rakamdan oluşur.
1) Katı cisim ya da malzemelere karşı koruma
2) Sıvılardan koruma (su)
3) Mekanik etkilerden koruma (IEC 60529 da yer almadığı için genelde kullanılmaz)

Bir hanenin yerinde kullanılan “X” harfi, malzemenin sadece tek bir sınıfta koruma sağladığını ifade eder (Ör: PX1).

IP Sınıfı Değerlendirme Tablosu (IP XY [Z])

Değer

X
katı cisimlere karşı
koruma değeri

Y
Suya karşı
koruma değeri

Z
mekanik etkilere karşı
koruma değeri

0

Korumasız Korumasız Korumasız

1

Çapı 50mm den büyük
katı cisimlere karşı
(elin arka tarafı gibi)
Dikey damlayan su 0,225 Joule darbelere karşı korumalı
(ör: 15cm yükseklikten bırakılan 150g kütle)

2

Çapı 12,5 mm den büyük katı cisimlere karşı
(parmak ya da benzer nesneler)
15° ye kadar açı ilepüskürtülen su 0,375 Joule darbelere karşı korumalı
(ör: 15cm yükseklikten bırakılan 250g kütle)

3

Çapı 2,5 mm den büyük katı cisimlere karşı
(el aletleri, kalın kablo vs.)
60° ye kadar açı ile püskürtülen su 0,5 Joule darbelere karşı korumalı
(ör: 20cm yükseklikten bırakılan 250g kütle)

4

1 mm
(çeşitli gereçler, kablo damarı vb.)
Herhangi bir açı ile püskürtülen su
(sınırlı koruma)
2,0 Joule darbelere karşı korumalı
(ör: 40cm yükseklikten bırakılan 500g kütle)

5

Toza karşı korumalı (sınırlı koruma) Herhangi bir açı ile püskürtülen basınçlı su 6,0 Joule darbelere karşı korumalı
(ör: 40cm yükseklikten bırakılan 1,5kg kütle)

6

Toz geçirmez (tamamen koruma) Şiddetli deniz dalgası (sınırlı koruma) 20,0 Joule darbelere karşı korumalı
(ör: 40cm yükseklikten bırakılan 5kg kütle)

7

1m derinliğe kadar suya daldırma

8

1m den fazla derinlikteki suda bekletme