OG Modüler Hücrelerinde Oluşabilecek Arızalar
Modüler hücreler kapalı bir kabin içinde oldukları için ilk kurulumunda problem yaşanmamışsa arıza çıkaracak kısımları azalır.
Modüler hücrelerde dikkat edilecek bir diğer husus da kabin içinde bulunan malzemelerin periyodik bakımlarının düzenli ve dikkatli bir şekilde yapılmış olmasıdır. Bu iki konuya dikkat edilirse ve olağan üstü bir olay olmaz ise arıza yapma olasılığı pek azdır.
Oluşabilecek arızaları sıralayacak olursak:
– Kablo başlıkları, kurulum aşamasında yapılan yanlış boyut ve hatalı tesisattan dolayı arızalanabilir.
– Ayırıcı topraklama anahtarları, personelin yanlış kullanımı yüzünden arıza çıkartabilir.
– Kesicilerde de yeterli bakım yapılmamasından dolayı arızaların meydana gelebilir.
– Aşırı gerilimlerden dolayı (yıldırım düşmesi gibi) tesisteki malzemelerin yetersiz kalması. (Parafudr kullanılmaması.)

OG Modüler Hücrelerde Arızaları Giderme İşlemi
Önce gözle muayene yapılır.
Arıza tespit edilir.
Arızalı kısım hücre üzerindeki talimatlara göre enerjisiz bırakılır ve topraklanır.
Hat başı kesicisinin / ayırıcısının devre dışı olması, giriş kablosunun enerjisiz kalması sağlanır ve güvenlik tedbirleri alınır.
Tespit edilen arıza giderilir.

Hücre Bakım ve Testleri
Orta gerilim Hücrelerin tipi, modeli, yer ve konumu itibarıyla ortam ve çalışma şartlarından dolayı Ayırıcıların, Yük Ayırıcılarının, Toprak Ayırıcılarının kontak geçiş dirençleri, bıçak ayarları, mekanizma ayarları zamanla bozulabilir. Sıcaklık ve nem hücre içerisindeki ekipmanları ve bağlantı noktalarını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için:
– Ayırıcıların kontak geçiş dirençlerinin ölçülmesi.
– Kontakların temizliği ve ayarları.
– Basma yüzeylerinin kontrolü ve temizliği.
– Gövde topraklamasının kontrolü.
– Ana bara bağlantılarının tork anahtarı ile kontrolü.
– İzalatör sıkılık ve temizlik kontrolü.
– O.G. kabloların sağlamlık, izolasyon durumları kontrolü.
– Sigortalı hücrelerde sigortaların fiziksel durumları, gevşeklikleri kontrolü.
– Pano metal aksamlarının çürük ve aşınma kontrolü.
Ayrıca hücrenin bakımı sırasında, hücre ortam temizliği yapılır. Ortamda alev alacak kimyasal madde akıntı ve artıkları var ise temizlenir.

Koruma Röleleri Bakım ve Testleri
Sekonder röleler zamanla gördüğü kısa devrelerden ve bulundukları nemli, tozlu ortamdan dolayı açma komutu vermeyebilir. Böyle olası durumları engellemek için belli dönemlerinde rölelerin periyodik olarak bakımlarının yapılması gerekmektedir. Bu bakımda aşağıdaki testler uygulanabilir.
– Sekonder koruma rölelerine akım ve gerilim verilerek fonksiyon testlerinin yapılması.
– Kısa devre testi.
– Aşırı akım testi
– Toprak testi
– Arıza ihbar lambalarının testi.

O.G. Akım ve Gerilim Trafoları
Akım trafolarının çalışma ortamları göz önünde bulundurularak periyodik olarak aşağıda testler yapılabilir.
– İzolasyon testleri.
– Çevirme oran testleri.
– Kablo bağlantılarının kontrolü.
– Akım trafosunun yüzeysel ve terminal temizliği.

Topraklama Ölçümleri
Belirli aralıklarla toprak ölçüm ve bakımlarının yapılması tesisin sağlıklı çalışabilmesi açısından önemlidir. Aşağıdaki ölçümler yapılabilir.
– Koruma topraklama ölçümleri.
– İşletme topraklama ölçümleri.
– Toprak megeriyle firmanın istediği yerlerden ölçüm yapılması.

Kesicilerin Koruyucu Bakım ve Testleri
Modüler hücre içerisindeki kesiciler bulundukları ortam ve çalışma şartları (tozlu, nemli ortamlar) göz önünde bulundurularak tesisin sağlıklı çalışabilmesi için aşağıdaki koruyucu bakım ve testler yılda bir defa yapılabilir.
– Mekanizma üzerindeki yataklar, tırnaklar, miller, rulmanlar, kamlar, yaylar, kapamaya-açma yayları ayarları kontrol edilip hareketli parçaların yağlanması.
– Bobin basma ayarları, açma bobini üzerindeki stoper cıvatası ayarı yapılması.
– Kesici kutuplarının kontak geçiş dirençlerinin ölçülmesi. Gerekirse kutupların değiştirilmesi.
– Kesicinin açma-kapama zamanlarının ölçülmesi.
– Kutupların izolasyon testlerinin yapılması.
– Motor, bobinler, yardımcı şalterlerin kontrolleri.
-Gaz dedektörüyle gaz kaçaklarının kontrolü. (SF6 kesicilerde)