Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/percem/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 303
Saldırgan Davranışları Olan Çocuklara Nasıl Davranmalı?

Sürekli çevresine kötü davranan, vuran, kıran çocuklara karşı neler yapılmalı? Saldırganlık, karşılanmayan sevgi, güven, şefkat gibi ihtiyaçlardan kaynaklanabilir. Ayrıca evdeki huzursuzluk, anne-babanın devamlı kavga etmesi, çocuğun kıyaslanması, sevdiği şeylerden mahrum bırakılıp ceza verilmesi, saldırgan davranışlara sebep olabilir.

Aile içi şiddet, huzursuz, sürekli kavga olan bir aile yapısı, ailenin çocuğa yeteri kadar ilgi göstermemesi, bir kardeşe aşırı ilgi gösterilmesi, çocuğun sürekli sevdiği şeylerden mahrum bırakılması çocukta saldırganlık davranışının oluşmasına sebep olur. Bu durum çocuğun arkadaşlarına, kardeşlerine ve ebeveynlerine yönelik vurma, ısırma, nesneleri atma, tükürme ve sözel saldırılarda bulunmasıdır.

Saldırganlık çocuğun karşılanmayan sevgi, güven, paylaşma, şefkat gibi ihtiyaçların olması gerektiğinden farklı olarak dışa yansımasıdır. Saldırgan çocuk genellikle huysuz, inatçı, paylaşımcı olamayan, kurallara uymayan, problemleri fiziksel şiddet kullanarak çözmek isteyen bir yapıya sahiptir. Saldırganlık davranışı kız çocuklarına oranla erkek çocuklarda daha fazla gözlenir. Bu tip çocuklar saldırganlığı bir problem çözme yöntemi gördükleri için eğer saldırgan davranışları neticesinde problemleri kendi istedikleri gibi çözdüklerini görürlerse saldırganlık davranışı daha da yerleşir ve çözümü daha da zorlaşır. Saldırganlık davranışının sebeplerine bakıldığında önemli bir bölümünün anne baba tutumlarından kaynaklandığı görülmektedir. Ayrıca çocuğun sürekli şiddet içeren filmleri izlemesi, internette bu tür oyunları oynaması da çocuğun saldırganlığını tetikleyen unsurlardır. Hiperaktivite ve dürtü kontrol bozukluğu olan çocuklarda da saldırganlık davranışı gözlenebilmektedir.

Ne tür önlemler alınmalı?
Anne-baba çocuğun önünde kavga etmemeli.
Çocuğun ilgi ve sevgi ihtiyacı yeterince karşılanmalı.
Çocuğun isteklerini saldırganlıkla kabul ettirmesine izin verilmemeli.
Çocuk enerjisini, stresini atacağı fiziksel aktivitelere yönlendirilmelidir.
Bu tip çocukların daha çok olumlu davranışlarını ortaya çıkarmak ve yaptığı olumlu davranışları ödüllendirmek daha yararlı olacaktır.
Bu tip çocuklar kesinlikle dayakla cezalandırılmamalıdır.
Saldırgan tutumlar sergilediğinde arkadaşlarının güvenini, insanların sevgisini saygısını kaybedeceği anlatılmalı.
Çocuk, kardeşleriyle veya başka çocuklarla kıyaslanmamalıdır.

Osman ALGIN
Nazilli Özel Aydınlık İ.Ö.O Psikolojik Danışmanı

Kaynak: Zaman