Yeni TTK ‘na Göre İnternet Sitesi Açma ve Bilgi Verme Zorunluluğu

Yeni TTK ‘na Göre İnternet Sitesi Açma ve Bilgi Verme Zorunluluğu A – Giriş ( İnternet Sitesi ) 1535 maddeden oluşan 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011…

İşletmelere Web Sitesi Zorunluluğu Yasalaştı !

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Web Sitesi Zorunluluğu Hakkında Yeni Ticaret Kanunu Tasarısı kabul edilerek yasalaştı. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Kanun ile Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren…

Şirketlere İnternet Sitesi Zorunluluğu Hakkında Kanun

KANUN METNİ MADDE 1502. – (1) Her sermaye şirketi bir Web sitesi oluşturmaya ve sitenin belirli bir bölümünü, şirketin kanunen yapması gereken ilânlarına, paysahipleri ve ortakları açısından önem taşıyan açıklamalarına