Merkezi Sistemli Binalarda Isı Pay Ölçer

2007 yılında yürürlüğe giren yeni bir yasa ve bu yasanın 5 yıllık geçiş sürecinin sonu olan 2012 yılı itibariyle artık merkezi ısınan binalar için ısınma giderlerinin belirli kıstaslara göre paylaştırılması…