Halifelik ve Halifeliğin Osmanlılara Geçişi

Halifelik Osmanlılara Padişah Yavuz Sultan Selim döneminde, Mercidabık savaşı sonrası Emevilerden geçmiştir. Yeniçerilerin desteği ile babası II. Bayezit’i tahttan uzaklaştıran Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail’in Anadolu’daki müritlerine karşı şiddetli bir…