Halifelik Osmanlılara Padişah Yavuz Sultan Selim döneminde, Mercidabık savaşı sonrası Emevilerden geçmiştir.

Yeniçerilerin desteği ile babası II. Bayezit’i tahttan uzaklaştıran Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail’in Anadolu’daki müritlerine karşı şiddetli bir mücadeleye girişti. Kardeşleri Ahmet ve Korkud’u yenerek Şah İsmail’e karşı Çaldıran’da kazandığı zaferden (1514) sonra Tebriz’e kadar ilerledi. Dönüşünde Dulkadiroğulları Beyliği ile Turnadağ Şavaşı yapıldı(1515). Bunu gören Ramazanoğulları Beyliği savaşmadan teslim oldu ve Anadoluda Türk birliği sağlandı. Bundan sonra I. Selim, Memlûklar’a karşı harekete geçti.

Mısır Seferi Nedenleri:
Yavuz Sultan Selim’in İslam Dünyasının lideri olmak istemesi
Baharat Yolu ve zengin bir tarım bölgesi olan Mısır’ı almak istemesi
Dulkadiroğullarının Osmanlı egemenliğine girmesi
Memlüklerin Şah İsmail ile ittifak kurması
Mercidabık Savaşı(1516) Memlük sultanı Kansu Gavri yenildi, Suriye, Filistin Osmanlılara geçti. Ridaniye Savaşı(1517) Yeni sultan Tomanbay güçlü bir savunma hattı oluşturdu. Yavuz Sultan Selim müthiş bir taktikle ateşhattının arkasına geçti. Memlük devleti sona erdi, toprakları Osmanlının oldu.

Sonuçları:
Memlük toprakları alındı
Memlük hazinesi alındı, hazine altın doldu
Kutsal Emanetler İstanbula taşındı.
Halifelik Osmanlılara geçti
Osmanlı devleti teokratik devlet yapısı kazandı
Venedikliler Kıbrıs ödedikleri 10000 altını Osmanlıya ödemeye başladılar
Baharat Yolu, Mısır alındı

Bu dönemde batıya hiç sefer düzenlenmemiştir mısır seferinde büyük sahra çölü üç ayda geçilmiştir. Padişah üstün ahlakından dolayı atından inip yanında yürüyerek gitmekte olan bir alime ata onun binmesi gerektiğini söylemiştir. O alimin üzerine sıçrattığı çamurlu elbisesini saklamış ve en çok değer verdiği eşyalar arasına koymuştur.