Yavuz Sultan (I.) Selim Kimdir?

Padişahlık Sırası 9 İslâm Halifelik Sırası 74 Cülûsu 24 Nisan 1512 Babası Sultan II. Bâyezid Hân Annesi Âişe Hatun Doğumu 10 Ekim 1470 Vefâtı 22 Eylül 1520 Kabri İstanbul Sultan…

Parlayan Kılıcın Esrarı

Venedik elçisi Antonio Jüstiniani, Yavuz Sultan Selim’in huzuruna girer. Yeri öpüp itimatnamesini sunar, görüşmesini tamamlar. Ülkesine döndüğünde herkes, adeta

Muhteşem Hata… Senaryo Baştan Yazılabilir!

Muhteşem Yüzyıl hakkında ortaya atılan bu iddia yine çok konuşulacak… Kanuni Sultan Süleyman’ın veziriazamı Makbûl ve Maktul İbrahim Paşa, nâm-ı diğer Pargalı İbrahim Paşa, bilindiğinin aksine padişahın damadı

Halifelik ve Halifeliğin Osmanlılara Geçişi

Halifelik Osmanlılara Padişah Yavuz Sultan Selim döneminde, Mercidabık savaşı sonrası Emevilerden geçmiştir. Yeniçerilerin desteği ile babası II. Bayezit’i tahttan uzaklaştıran Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail’in Anadolu’daki müritlerine karşı şiddetli bir…