Kumaşı dokuma, renklendirme ve baskı yoluyla desenlendiren kişidir.

GÖREVLER
– Desenlenecek kumaşın analizini yapar,
– Örnek dokuma tezgahlarında temel örgüleri kullanarak kumaş örnekleri hazırlar,
– Desen çizme yöntemlerini kullanarak desenler çizer,
– Bilgisayar desteğinde tasarım yapar ve hazır programları geliştirir,
– Desenin negatifini ve şablonunu hazırlar,
– Değişik baskı tekniklerini uygular,
– Yaptığı tasarım doğrultusunda renkleri seçer,
Örnek kumaştan seri üretime geçişi sağlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Dokuma için:
– Desen hazırlama: Kareli desen kağıdı, çeşitli renkli kalemler ve dokuma tasarım bilgisayar programı.
– Numune dokuma: Numune dokuma tezgahı, çeşitli iplikler.
Baskı için:
– Negatif film hazırlama: Desen, asetat kağıdı, çini mürekkebi, rapido ve tarama ucu, ışıklı masa, cetvel, milimetrik kağıt.
– Şablon hazırlama: Gaze bezi, çerçeve germe masası, lak, film kontak makinası.
– Numune baskı hazırlama: Baskı masası, baskı şablonu, boya ve pat, fikye makinası.
Örnek tasarım için:
– Baskı masası, tekstil boyaları, tekstil bilgisayarı, ütü.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
– Estetik görüş,tasarım ve çizim yeteneklerine sahip,
– Birbirlerine yakın renkleri ayırdedebilen,
– El becerisi gelişmiş,
– Boya maddelerine alerjisi olmayan,
– Bedence sağlam ve dayanıklı
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Tekstil tasarım teknisyenleri tekstil dokuma ve baskı fabrikalarında, atölyelerinde, modaevlerinde, tasarım atölyelerinde çalışırlar. Çalışırken tekstil mühendisleri tekstil teknikerleri ve işçilerle iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Henüz ülkemizde kısa bir geçmişi olan tekstil tasarım bölümünden mezun olan kişiler, sanayide ara eleman açığı fazla olduğundan; dokuma teknolojisi, kumaş yapısı, konfeksiyon ürünleri tasarımı gibi konularda bilgi ve beceri sahibi kişiler olarak basma veya dokuma fabrikaları ile tekstil dokuma atölyelerinde istihdam edilmektedirler.

İsteyenler kendi işyerlerini de açabilirler.

Ülkemizde tekstil sanayii teknolojik değişimlerle hızlı bir şekilde gelişmektedir. İnsanın temel ihtiyaçlarından biri olan “Giyinmek” günümüzde artık bu anlamının çok ötesinde bir yerdedir. Giysileri: çeşitli desende, modelde dokunmuş kumaşlar ve türlü aksesuarlarla zenginleştiren modacılar; tasarımcılarca hazırlanan bu örneklere her zaman ihtiyaç duyacaklardır. Gerek tekstilcileri, gerek stilist ve modacıları birbirinden ayrı düşünmemek gerekmektedir. Hepsi de toplumun ihtiyaç ve isteklerine göre ürün hazırlayıp sunmaktadırlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi Anadolu Kız Teknik/Anadolu Kız Meslek, Kız Meslek ve Kız Teknik liselerinin tekstil alanının altında “Tekstil Tasarım” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Anadolu kız teknik ve Anadolu kız meslek liselerinde eğitime başlayabilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve her yıl Milli Eğitim bakanlığı tarafından merkezi sistemle yapılan “Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS)”nda bu tercih ederek başarılı gerekmektedir. (İlköğretim sonra öğrenime ara verenler ile ortaöğretim düzeyinde herhangi bir programa bir süre devam etmiş olanlar sınavı kazansalar bile bu okullara alınmazlar)
Sağlığı girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli bulunması,
Anadolu Meslek lisesinde okumak isteyen öğrencilerin ilköğretim okulu 6. ve 7. sınıflarda resim dersinin başarı ortalamasının en az iyi derece olması gerekmektedir.
Kız meslek liselerine giriş için ise ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 4 yıldır . Öğrenciler yaz tatillerinde 200’er saat olmak üzere toplam 400 iş saati iplik, baskı ve dokuma stajı yapmak zorundadırlar.

Eğitim süresince öğrencilere; genel bilgi derslerinin yanı sıra Desen Temel Sanat Eğitimi, Tekstil Teknolojisi, Kumaş Yapı Bilgisi ve Uygulaması, Desen-Baskı Tasarımı ve Uygulaması, Boya Teknolojisi, Fotoğraf, Bilgisayar ile Tekstil Tasarımı, İşletme Bilgisi, Girişimcilik gibi meslek dersleri verilir.
Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanında tanıtım ve yönlendirme dersi de ilave verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
Meslek liselerinin “Tekstil Tasarım” bölümünden mezun olanlar gerekli şartları taşımaları koşuluyla istedikleri takdirde, ÖSYM’nin bu bölüm için belirlediği ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca Meslek liselerinin “Tekstil Tasarım” bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı oldukları takdirde, ÖSYM’nin “Tekstil Tasarım” bölümünden mezun olanlar için belirlediği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle öncelikle yerleştirilebilmektedirler.

Bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla yurtdışında seminer, defile ve moda fuarlarına katılma olanakları vardır.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Anadolu meslek liselerindeki öğrenciler eğitim süresince okuldan dışarıya yapılan siparişlerden döner sermaye vasıtasıyla asgari ücretin %40-%60’ı arasında ücret alırlar.
Eğitim sonrası kazanç ise çalışılan yer ve tecrübeye bağlı olarak değişiklikler göstermektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
· İlgili eğitim kurumları,
· Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
· Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.