başlat>çalıştır>regedit yazıp enter layın

[HKEY_USERS.DEFAULTControl PanelKeyboard] yolunu bulup
Set InitialKeyboardIndicators değerini 2 yapın..