a- Hidrojen enerji sistemlerinde hidrojenin görevi nedir?
Hidrojeni kısaca, hidrojen enerji sistemleri içersinde enerji aktarıcısı, taşıyıcısı veya değiştiricisi görevlerini gören ideal bir ara elemandır dersek pratik tarifini yapmış oluruz.

b- Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, dalga enerjisi veya hidrolik enerji gibi düzensiz üretim yapan enerjiler hidrojen vasıtası ile düzenli kullanılır hale sokulabilir mi?

Hidrojeni en belirgin ve en üstün özelliğinden birisi de budur. Tabiat şartlarına bağlı olarak düzensiz elektrik üretimi yapan bu tesislerden elde edilen elektrik enerjisi elektroliz yolu ile hidrojene çevrilip, istenildiğinde kullanılmak üzere depolanabilir, petrol gibi pazara sürülüp satıla bilinir.

c- Hidrojenden nasıl elektrik edilir, yakıt pili nedir?
Hidrojen den elektrik yakıt pilleri sayesinde elde edilir. Yakıt pilleri sistem itibarı ile bir akü bataryasına, çalışması prensibi ile de içten yanmalı motorlara benzer. Akü bataryası gibi kutuplarından elektrik enerjisi alınmasına rağmen bu enerjiyi akü bataryası gibi depolanmış olan enerjiden değil ürettiği enerjiden verir. Enerjiyi kendine Hid rojen sağlandığı sürece verir. Aynı içten yanmalı motora yakıt verilip üzeride akuple olan bir jeneratörden elektrik elde edilmesine benzer. Benzin verdiğiniz sürece elektrik elde edersiniz ayrıca elde edeceğiniz egzoz gazı ,gürültüsü,aşınan parçaları da önemli bir dezavantajı. Yakıt piline hidrojen verdikçe elektrik alırsınız atık olarak sadece saf geriye kalır birazda ısı hepsi bu kadar. Gürültü yok ,hareketli parça yok, egzoz gazı yok, sessiz bir kimyasal reaksiyondan ibaret olan bir olay.

d- Yakıt pillerinden istediğim gücü ve voltajı nasıl elde edilir?
Yakıt pilinin plaka yüzeyi akım şiddetini, plakaların seri bağlanması ise voltajı oluşturur. Bir çok plakanın yanyana bağlanması ile elde edilen sisteme stak adı verilir. Staklar kendi aralarında seri ve paralel bağlanmaları ile istenilen voltaj doğru akım olarak elde edilir, sonra konventörler ile alternatif akıma çevrilir.

e- Yakıt pilleri ne zaman ve kim tarafından bulundu?
Yakıt pilleri ilk olarak 1839 yılında William Growe tarafından bulunmuş ve yaklaşık olarak 120 yıl ilgi görmeden kalmıştır. Ancak uzay programları çerçevesinde tekrar ele alınmış ve geliştirilmiştir.

f- Yakıt pillerinin kullanım alanları nerelerdir?
Uzay programları çerçevesinde geliştirilen yakıt pillerine en büyük talep otomotiv sektöründen gelmiştir. Bu uygulamalarda süratle mesafe kat edilmiş ortalama olarak tüm üretici firmalar prototiplerini bitirmiş ve seri üretim aşamasına gelmişlerdir. En geç 5 yıl içersinde tüm Pazar hidrojen yakıtlı otomobiller ile dolacağından kuşkunuz olmasın. Bundan başka yakıt pilleri cep telefonunda bilgi sayara, bisikletten toplu taşıma araçlarına, gemilerden uçaklara, iş merkezlerinden konutlara kadar bir çok alanda kullanım imkanı bulmuştur.

g- Yakıt pillerinin konutlarda kullanımı nasıl gerçekleşecektir?
Yakıt pillerinin konutlarda kullanımı bir çok avantajı da beraberinde getirmektedir. Bir kere ulusal şebekeden gelen elektrik kesintilerinden etkilenmek diye bir şey söz konusu olmuyor. İkincisi konutun elektrik ihtiyacını yanında ısınma ve sıcak su ihtiyacını da ekonomik olarak karşılamaktadır. Bunun neticesi olarak ulusal elektrik şebekelerin yükleri azalacak yeni üretim merkezlerine gerek duyulmayacaktır.

h- Yakıt pilleri fiyatları hangi seviyelerdedir?
Amerika’daki ECO kırsal alanlardaki elektrik birliğinin 12.300 adetlik 10 KW’lık Hidrojen yakıt pilleri ihalesinde bir ünite fiyatı 10.000 Dolardan verilmiştir. Fakat bu fiyatlar üretim rakamlarına bağlı olarak süratle düşmektedir.

i- Amerikan hükümeti hidrojen enerjisi kullanan konutlara herhangi bir teşvik uyguluyor mu?
Amerikan senatosu konutlarda uygulanan hidrojen yakıt sistemleri için KW başına 1.000 Dolar konut vergisinden düşmek kaydı ile hidrojen kullanımını teşvik ediyor.

j- Hidrojen yakıt pilleri gelecekte fosil yakıtlar ile rekabet etme gücü var mı?
Hidrojen enerjisinin geleceği çok parlak , zaman petrolün aleyhine hidrojenin lehine işlemektedir. Bunu gören dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan hükümeti en büyük hidrojen üretim tesisi kurmaktadır. Birde bizi yönetenler hidrojenin geleceğini görebilseler, bütün problemlerimiz kökten çözülmüş olacaktır.

Kaynak; İnternet.