ISPM 15 NEDİR ?

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) alt kuruluşu olan Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu (IPPC) Sekreterliği, üyelerinin katılımıyla 2002 yılında Roma’da, uluslararası ticarette kullanılan masif ağaçtan yapılmış ambalaj ve paletlerle ilgili yeni bir standart (ISPM 15 International Standards for Phytosanitary Measures 15 ) belirlemiştir.

ISPM 15’in ülkemiz için önemi; bundan böyle tüm ihraç ürünlerinde kullanılacak masif ağaçtan yapılmış ambalaj malzemelerinin (SWPM solid wood packaging material)

• Isıl işlemden geçmedikçe
veya
• Fümigasyon yapılmadıkça

diğer ülke sınırları içine giremeyecek olmasından kaynaklanmaktadır.

ISPM 15 Standardı 6. sayfasında ; doğrudan masif ağaçtan yapılmayan, tahta parçaları, ağaç talaşı ve kırpıntılarının yüksek sıcaklıkta kurutulup, tutkal karıştırılıp, yüksek basınç altında kalıplanmasıyla üretilen sunta, mdf, osb, kontrplak gibi malzemeler (canlı organizma, küf, bakteri, mantar barındırmayacağından) ISPM 15’te ısıl işlem veya fümigasyon gerektirmeyen malzemeler olarak belirtilmiştir.

FUMİGASYON UYGULAMASI
• Türkiye’de, ISPM 15’te belirtilen, paletlerin iki yanında varolması gereken sembol, ülke kodu ve işlemi yapacak olan firmanın (bakanlıkça verilmesi gereken) üç haneli numarasını içeren markalamayı yapma yetkisine sahip fümigasyon firması sayısı çok yetersizdir.

• Fumigasyonda kullanılacak metil bromür çok şiddetli bir zehir olup, uygulamasında gerçekten ehil kişiler bulunmalı (metil bromür fümigasyonu eğitimi almış 2 ziraat mühendisi) ve çevreye gazın sızmaması için gereken en sıkı tedbir alınmalıdır.

• Fümigasyon gibi çok riskli bir işlemin yapılacağı yer (mamul ambar?, gümrük sahası?) ve zamanlama (malın sevkiyata hazır hale gelmesi, fümigasyon, markalama, gümrükleme ) sorunu her zaman işletmeleri zorlayacak, bir kargaşa ortamı doğuracaktır .

• Ortam sıcaklığı 11°C’nin altında olursa metil bromür buharlaşamayıp sıvı halde kalır ve etkili fumigasyon yapılamaz. Avusturalya 10 °C’nin altında fümigasyon kabul etmemektedir .

• Avusturalya ; paletin, plastik film, ziftli kağıt vb. ile kaplı olması halinde metil bromürün ahşap malzemeye etkin şekilde nüfuz edemeyeceği gerekçesiyle fümigasyonu kabul etmemektedir.

• Konteyner yeni bile olsa, kapı, duvar ve zemininde sızdırmazlık için ilave uygulama yapılmazsa gaz sızması kaçınılmazdır. Fümigasyon, konteynerin geçirimsiz bir yüzey üzerinde oturtulması ve üzerinin özel branda ile örtülmesinden sonra yapılabilir.

• Kullanılan kimyasal maddenin (metil bromür) konteyner içinde eşit ve etkin dağılımı için kapı önünde 71m 3 /dak kapasiteli bir fan kimyasalı içeriye doğru yayacak şekilde 15 dakika çalıştırılmalıdır .

• Gerçek fumigasyon süresi dozaja göre 24 ila 72 saat arası değişmektedir.

• Fümigasyon işlemi tamamlandıktan sonra konteyner çok iyi havalandırılmalı , aksi takdirde konteyner açıldığında ölümcül sonuçlara yol açabilmektedir.

• Çin ve Kore Cumhuriyeti malın geldiği ülkede çam ağaçlarında nematode (çam kese böceği) yaşıyorsa fümigasyonu yetersiz bulmakta ve kabul etmemektedir . Ne yazık ki Türkiye’de tüm çam türlerinde nematode yaygın olarak yaşamaktadır.

• Ayrıca Çin ve AB palet tahtalarında ağaç kabuğu kullanılmasını istememektedir .

• Metil bromür ağırlıklı olarak ABD ve İsrail’de üretilmektedir. Dünyada üretimi kademeli olarak azaltılacağından, fümigasyon fiyatlarında önemli ölçüde artış beklenmektedir.

Türkiye pazarına sunduğumuz ve tek yetkili satıcısı olduğumuz Almanya üretimi İNKA PALET, yukarıdaki ısıl işlem veya fümigasyon gerektirmeyen malzemeler gibi tahta parçaları, ağaç talaşı ve kırpıntıları, soyulmuş kabuk vb.nin kırılıp (2 kez 150 °C) kurutulması ve bu karışımın özel bir reçineyle birleştirilip yüksek basınç (88 Bar) ve sıcaklık (204 °C) altında uygun kalıp ve aksesuarlarda şekillendirilmesiyle oluşur.

Almanya’da 2005 yılında üretilen 10.000.000 adet İNKA ‘ nın önemli bölümü Amerika ve Asya kıtası ülkelerine yapılan ihracatlarda kullanıldı.

ISPM 15 standardına uygun palet kullanılmadığı veya ISPM 15 standardına uygun palet üretiminde ısıl işlem ya da fümigasyon için istenen koşulların tam anlamıyla sağlanmaması durumunda, sevkiyat ithalatçı ülkeler tarafından kabul edilmemekte ve hatta bazı durumlarda paletler taşıdıkları ürünler ile birlikte karantinaya alınıp imha edilmektedir.

Fümigasyon ve ısıl işlem kalıcı çözümler değildir. Örneğin Avustralya’da 21 gün sonunda tekrarlanmaları istenmektedir.