İzmit (Eski ismi : Nikomedya) Kocaeli ilinin merkezi olan şehirdir. Marmara Bölgesi’nin Çatalca-Kocaeli Bölümü’nde yer almaktadır. İstanbul’u Anadolu’ya bağlayan kara ve demir yollarını barındırır.Marmara denizi’nin kuzeyinde yamaçların 200 metresine kadar yayılmıştır. Şehir, batıda İstanbul ve Yalova, doğuda Sakarya, güneyde Bursa ve Bilecik ile komşudur. İzmit, M.Ö 7. yüzyılda İzmit Körfezi’nin 6 km doğusunda Yunan kolonisi Megaralılar tarafından kurulmuştur. Şehrin nüfusu 2008 yılına göre 255.956′ dır.1927′ de 15.000 olan nüfusu, 1990′ da 190.741′ e, 2000′ de 195.699′ a, 2007′ de 248.424′ e çıkmıştır.

Dünyanın önemli yollarının kavşak noktası durumunda olan İzmit ve civarında tarih öncesi çağlardan yaklaşık olarak M.Ö. 3000′den itibaren insanların yaşamakta olduğu yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Günümüze kadar devamlı iskan edilmiş olan İzmit’e ait ilk deliller M.Ö. 12 yy.la dayanmaktadır. Bu tarihlerde Frigler bölgeyi ellerinde tutmuş, ardından Yunanistan’ın Megara şehrinden kendilerine yeni bir yer aramak için yola çıkan göçmen bir grup, şimdiki Başiskele mevkiinde Astakoz adını verdikleri liman şehri kurmuşlardır. Trakia kralı Lysimakhos’un Astakoz’u tahrip ettirmesiyle bugünkü İzmit’in de üzerinde bulunduğu yamaçlara Nikomedia adında yeni bir şehir kurulur. M.Ö. 91 – 94 yıllarında Romalılara bağışlanır. M.S. 284 yılında İmparator Diokletionus, Nikomedia’yı yeniden başkent yapar. Onun zamanında Nikomedia; Roma, Antakya, İskenderiye’den sonra dünyanın 4′ncü büyük şehridir. Birçok zaman deprem felaketine uğrayan şehir ancak Bizans imparatoru Justinianus zamanında onarıldı. Şehir 1078 yılına Selçukluların eline geçti. Birinci Haçlı seferinde şehir geri alındı. Şehrin Türk hakimiyetine girişi ise Orhan Gazi zamanında oldu. 1331 yılında şehir Osmanlı Beyliği’nin eline geçti. İznikmid olan şehrin ismi İzmid yapıldı. Yıldırım Bayezid döneminde Bizanslıların şehri alma teşebbüsleri olduysa da başarılı olunamadı. Yavuz Sultan Selim döneminde İzmit tersanesi düzenlendi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde şehir en parlak dönemini yaşadı. 1873 yılında İstanbul-İzmit arası körfez gemi seferleri ve Haydarpaşa-Ankara tren seferleri şehrin önemini artırdı. Ancak 1894 yılındaki deprem tahribata yol açtı. Birinci Dünya Savaşı’nda önemini yitiren İzmit, 6 Temmuz 1920′de İngilizler tarafından, ardından 28 Nisan 1921 tarihinde Yunanlılar tarafından işgal edildi. 28 Haziran tarihinde geri alındı.

İzmit, ülke imalat sanayinde en gelişmiş 2.ci ilçedir. (Borusan Mannesmann, Lassa, Kordsa, Brisa, Goodyear, Pirelli, Ford, Honda, Hyundai, Chyrsler, Petkim, Tüpraş,Tabosan, assan alüminyum, DYO, Marshall, Arçelik, Lever gibi büyük fabrikalar ilçede bulunmaktadır. ) İzmit ekonomisinin tamamına yakını sanayiye dayalıdır. İstanbul gibi büyük bir ticaret merkezine yakın bir konumda olup, transit karayolu taşımacılığına imkan vermektedir. 5 devlet limanı, 43 özel iskele ile deniz yolu taşımacılığında önemli bir yere sahiptir.

1934 yılında kurulmuş olan Seka Kağıt Fabrikası İzmit´e ayrı bir ekonomik ve şehir dokusu potansiyeli kazandırmış ancak 2005 yılında kapatılmıştır. Bu fabrika ile önce dokuma ve orman ürünleri etrafında oluşan endüstri kompleksi daha sonra Petrol Ofisi (1941), Tüpraş (1960) ve Petkim (1965)´in kurulmasıyla petrol ürünleri etrafında gelişmiş; son yıllarda da organik kimya, metal, gıda, ilaç, gübre, boya ve tersane endüstrilerine yönelerek çok çeşitlilik kazanmıştır.

Kaynak ; internet