Önemli Not:
LPG kontrolüne geçmeden önce araç benzinde çalışırken herhangi bir problem var mı bakılmalıdır.Şayet benzinde problem yoksa LPG ile alakalı problem çözülmeye çalışılmalıdır.Benzinde problem varken LPG’deki problemi çözmenin imkanı yoktur.Genellikle benzindeki problem çözüldüğünde OTOGAZ ‘daki problemlerin de % 99 ’ u ortadan otomatikman kalkmaktadır. Araçta mevcut olup da benzin sisteminde tam olarak kendini hissettirmeyen problemler,LPG kullanırken çok net olarak görülebilmektedir.

ARAÇ LPG ’DE ÇOK YAKIYORSA

Aracın benzini yakışı kontrol edilir.Benzinde çok yakıyorsa,problem

benzin sistemindedir.Boşuna OTOGAZ sisteminde problem aranmamalıdır. Benzinde problem halledildiğinde, büyük bir ihtimalle LPG ’deki problem de otomatikman ortadan kalkacaktır.Benzin sisteminde tüm problemler halledildikten sonra LPG kontrolüne geçilmelidir.Unutulmamalıdır ki ;benzinde problem varken LPG ’ deki problemi çözmek mantıken doğru değildir.

* Aracın benzinde gaz analiz değerleri iyi değilse problem benzin sistemindedir.Dolayısı ile bu problem ortadan kaldırılınca LPG ’deki problemlerin çoğunun da ortadan kalktığı görülecektir.

* LPG takılı olan araç yağ yakıyor ve su eksiltiyorsa aracın motorunda problem var demektir.(Eksoz dumanının siyah oluşu aracın yağ yaktığının yani motorda problem olduğunun göstergesidir.Dolayısıyla sadece LPG ’yi değil benzini de çok yakar.

* Araca LPG takılmadan önce triger kayışı değişmişse,triger kayışı sente atlamış olabilir.Triger kayışının sente aralığının fazla olması ,aracın hem benzini hem de LPG ’ yi çok yakmasına sebep olur.

* Sübapların fazla sıkılmış veya çok gevşek oluşu,aracın benzini ve LPG ‘yi çok yakmasına sebep olabilir.

* Araç rektifiyeden çıkmışsa motor üst kapağı fazla taşlanmış olabilir. Fazla taşlanmışsa motorun yanma odası hacmi daralır ve hararet yapar.Hararet yapan ve motoru zarar gören araç hem benzini hem LPG ’yi çok yakar.

* Buji ve buji kabloları eski veya kalitesiz ise araçta tam ateşleme yapılamadığı için eksozdan yanmamış gaz çıkabilir.Bu da hem benzinde hem de LPG ’ de aracın çok yakmasına sebep olabilir. Tırnak aralığı büyüdükçe yanma yeterince olmayacağından araçta yakıt sarfiyatı artar ve çekişten düşer.

* Buji tırnak aralığı kontrol edilmelidir. Tırnak aralığı büyüdükçe yanma yeterince olmayacağından araçta LPG sarfiyatı artar ve çekişten düşer.

* Aracın platin ve ateşlemesinde problem varsa hem benzin hem de LPG tam yanmaz.Bu durum her aracın her iki yakıtı da çok yakmasına yol açar.

* Karbüratöre giren hava miktarı gereğinden fazla ise,araç hem benzin hem de LPG ’de fazla yakmasına ve araçta fazla hava girişinden dolayı patlatmalara sebep olabilir.

* OTOGAZ beynine gelen kalorifer suyu giriş sıcaklığı çok düşük (genelde bu durum kalorifer suyunun yanlış yerden alınmasıyla görülür) veya OTOGAZ beynine gelen su gelişinde problem varsa OTOGAZ beyni gazı tam buharlaştıramaz.Bu da aracın LPG’ yi çok yakmasına sebep olur

* Ayrıca araçta km teli arızalı ise, hem LPG hem de benzinin çok yakıldığı zannedilebilir.

* Aracın Manifold’u hava alıyorsa araç hem benzinde hem LPG ’ de rölantide durmaz.Ve aracın LPG ’yi çok yanmasına sebep olabilir

* Araca ait hava ayar vidası varsa (genellikle enjeksiyonlu araçlar için söz konusudur) yakıt miktarına göre hava ayarı güzel yapılmalıdır.Hava ayarının tam yapılamaması özellikle enjeksiyonlu araçlarda patlatmalara ve LPG ’yi çok yakmaya sebep vermektedir.

* LPG ile havayı karıştıran mikserin hava alması LPG ’ nin çok yakılmasına ve aracın stop etmesine sebep olabilir.

* LPG beynindeki gaz geçişini düzenleyen diyaframın (tamir takımının) kalın (genelde sonradan takılan ve orijinal olmayan tamir takımıdır bu) olmasından dolayı LPG ayarı iyi yapılamaz.Bu durum araçta çok yakmaya sebep olabilir.

* Araçta LPG kaçağı olabilir.LPG kaçağı olan bölgede çoğunlukla buzlanma olur.Şayet LPG kaçağı çok küçük ise buzlanma görülmeyebilir.

* OTOGAZ beynindeki hava ayar vanası (rölanti saplaması )çok açılmış ise araç LPG ’ yi çok yakar.Şayet OTOGAZ beynindeki hava ayar metali (genelde prinç ve birçok beyinde mevcut) açıldığında veya kısıldığında aracın rölantisinde değişme olmuyorsa araç bir yerlerden hava alıyordur demektir.Bu hava alma problemi de genelde karbüratörlü araçlarda karbüratör alt takozundaki problemden veya Westenhouse daki kaçaktan ,enjeksiyonlu araçlarda ise otomatik hava ayarını sağlayan debimetre den kaynaklanır.

* Araç herhangi bir sebepten hararet yapmışsa OTOGAZ beyninin su tarafı işlevini tam yerine getiremiyor ve LPG ’yi tam buharlaştırmıyor olabilir.Bu da LPG ’nin bir kısmının yanmadan eksozdan atılmasına sebep olur.Bu da araçta LPG tüketimini arttırır.

* Karbüratörlü araçlarda karbüratör kelebeği arızalı olabilir.Bu durum aracın rölantisinin bozulmasına sebep olabilir ve LPG ’ nin çok yakılması problemi ortaya çıkabilir.

* Hava filtresinin temizliğine ve zamanında değişimine uyulmazsa; motor gerek benzin ve gerekse gaz pozisyonunda sağlıklı çalışmayacak, gereğinden fazla yakıt harcayacaktır

ARAÇ GEÇ ÇALIŞIYORSA

* Platinde problem olabilir veya sübap ayarı yi değilse bu durum aracın geç çalışmasına sebep olabilir.

* Ditribütörün soğutması arızalı ise araç hem LPG hem de benzinde geç çalışabilir.

* Buji veya buji kabloları eski veya kalitesiz ise araç hem LPG hem de benzinde geç çalışır .(Ateşleme bujileri ömrünü tamamlamış olabilir.)

* Aracın avans ayarı iyi yapılmamış olabilir.Bu da aracın hem LPG hem de benzinde geç çalışmasına sebep olabilir.

* LPG beyninin hava ayarı veya gaz ayarı iyi yapılmamış olabilir

LPG ’DE RÖLANTİ PROBLEMİ VARSA;

Araç benzinde çalırken rölantide problem var mı bakılır.Şayet problem yoksa LPG’deki rölanti problemi için aşağıdaki seçenekler incelenir. Araç benzinde çalışırken rölanti normal mi bakılmalıdır ( 10 D/D)

* Araçta vakumlu OTOGAZ beyni kullanılıyorsa, araçtaki vakum emişinde problem olabilir.Bu da aracın LPG ’deki rölantisini bozabilir.Araçtaki vakum emişi ile ilgili kısımlar kontrol edilmelidir.

* Karbüratörlü araçlarda karbüratör kelebeği arızalı olabilir

(kelebek millerinin bulunduğu yerden hava alıyorsa).Bu durum aracın hem LPG ’de hem de benzinde rölantisinin bozulmasına sebep olabilir ve LPG ’ nin çok yakılması problemi ortaya çıkabilir.

* Aracın Manifold’u hava alıyorsa araç hem benzinde hem LPG ’de rölanti tutmaz.Ve aracın LPG ’yi çok yanmasına sebep olabilir

* Buji ve buji kablolarının eski veya kalitesiz oluşu LPG ve benzin rölantisini bozabilir.

* Karbüratör alt takozu hava alıyorsa hem benzinde hem de LPG ’de rölanti bozulabilir.(Genelde rölanti yükselir.)

* OTOGAZ beyninin içinde bulunan diyaframın (tamir takımı) ömrü bitmiş olabilir. Bu sebepten diyaframda sertleşme görülür ve LPG rölanti ayarı genelde yapılamaz. ( OTOGAZ beyinlerinin diyaframlarının kullanım ömrü yaklaşık 50.000 km’dir)

* LPG beynindeki rölanti saplamasından ayar çok iyi yapılmalıdır ( prinç olan).Bunun içindir ki BU İŞTEN ANLAYAN USTA birinin yapması gerekmektedir.Aksi takdirde LPG rölantisinden verim alınamaz.

* Araçtaki Westenhouse problemli ise hem benzin hem de LPG rölantisi yapılamayabilir.

* OTOGAZ beynindeki gaz tarafının diyaframı patlak olabilir.Bu patlaklık genelde OTOGAZ istasyonlarındaki pompaların bir kısmının aşırı basınçlı olmasından kaynaklanmaktadır).OTOGAZ beyni LPG YETKİLİ SERVİSİ tarafından açılarak kontrol ettirilmelidir.Diyaframdaki patlaklık neticesinde LPG rölantisi tutmayabilir.

* Aracın yüksek voltaj gönderen distribütörünün diyaframında problem varsa hem benzin hem de LPG ’de rölanti problemi görülebilir.

* Araca ait avans ayarının bozuk olması hem benzin hem de LPG ’ nin rölantisinin yapılamamasına sebep olabilir.

* OTOGAZ beyninin içindeki yağ ayda 1 kez boşaltılmalıdır.Beyindeki biriken fazla miktardaki yağ LPG rölantisinin bozulmasına sebep olabilir.

* Bazı araç motorlarında hava çıkış yeri mevcuttur.Bu hava çıkışının tıkalı olması hem benzin hem de LPG ’de rölantinin bozulmasına sebep olabilir.

* OTOGAZ beyninin bobinine düşük volt elektrik gidiyor olması LPG ’ de rölantinin bozulmasına sebep olabilir.

* OTOGAZ beyinlerin elektronik olanlarında bobin yayı işlevini yitirmiş olabilir.

LPG ‘Lİ ARAÇ KOKU YAPIYORSA

* OTOGAZ istasyonlarından alınan gazın (BUTAN-PROPAN) kalitesiz oluşu kokuya sebep olabilir.Araçta koku hissedildiği an LPG alınan istasyonun ilk olarak değiştirilmesi önerilmektedir.

* OTOGAZ beyninin içindeki diyaframın (tamir takımı ) kullanım ömrü bitmiş olabilir(Diyaframların kullanım ömrü 50.000 civarındadır.)

Diyaframların kullanım ömrü bitmiş ise sertleşme görülür ve gaz ayarı iyi yapılamaz .Bu durumda da LPG araç tarafından tam yakılamaz.Bu durum da araçta kokuya sebep olabilir.Bu durumda tamir takımının (yani diyaframın )değiştirilmesi LPG ’deki koku problemini ortadan kaldıracaktır.

* Araçta LPG kaçağı olabilir.Yetkili bir OTOGAZ ustasına vakit geçirmeden LPG kaçak kontrolü yaptırılmalıdır.

* Aracınızın eksozundaki patlaklık veya delik olması araçta LPG kokusunun algılanmasına sebep olabilir.

* Araç hararet yapmışsa,OTOGAZ beyninin su tarafı işlevini tam yerine getiremiyor olabilir ve LPG ’ yi tam buharlaştıramıyor olabilir.Bu durum kokuya sebep olabilir.

* Aracın radyatöründe delik var veya radyatör tıkalı ise OTOGAZ beynine gelen sıcak suyun yeteri miktarda gelmemesine ve dolayısıyla da araçta kokuya sebep olabilir.

* Manifold contasındaki su girişi ateşleme odasına su kaçırıyorsa araç su eksiltir ve hararet yapar.Araçtaki su eksiltmesi LPG ’ nin tam yanmamasına ve buna bağlı olarak da kokuya sebep olabilir.

ARAÇ LPG’DE KESİKLİK YAPIYORSA

* Elektronik OTOGAZ beyinlerinde elektronik bobinin içindeki bulunan mıknatısın bulunduğu yerdeki minik delik tıkanmış olabilir veya yay yamulmuş olabilir. Bunun neticesinde de araç LPG ’ de kesiklik yapabilir

* OTOGAZ elektronik beyin bobini arızalı ise araç LPG ’de kesiklik yapar.

* Bujiler veya buji kabloları eski veya kalitesiz ise araç hem benzinde hem de LPG ’ de kesiklik yapabilir.

* Araç LPG ’yi kesik kesik alıyorsa gaz filitresi tıkalı olabilir.Ya da şamandranın içinde bulunan gazın geçtiği yerdeki iğne deliği büyüklüğündeki kısım tıkanmış olabilir.Araç uzun yolda LPG ’ de kesiklik yapıyor sonra açılıyorsa gaz filitresi tıkalıdır.

* Yakıt sisteminde yapılacak kontrolün başında karbüratör temizliği ve ayarı gelir.Araç benzinle çalışırken ayar yapılmalıdır. Aksi halde motor düzensiz ve tekleyerek çalışır. Daha sonra buna bağlı olarak araç benzinle çalışırken karbüratör ayarı yapılmalıdır. Bu temizlik ve ayarın gerektiği gibi yapılmaması durumunda ise motorun ihtiyaç duyduğu yakıt gerek benzin gerekse gaz pozisyonunda yeteri miktarda motora gidemeyeceğinden motorun düzensiz ve tekleyerek çalışmasına sebep olacaktır

ARAÇ STOP EDİYORSA

* Aracın Westenhouse’da kaçak varsa aracın rölantisi hem benzinde hem de LPG’ de bozulur.Bu da hem LPG , hem de benzinde aracın stop etmesine sebep olabilir.

* Aracın karbüratörü hava alıyorsa, fren yapınca araç hem LPG hem de benzinde stop edebilir.

* Karbüratörlü araçlarda araç çalışırken vites boşa alındığında stop ediyorsa hava fazla geliyor olabilir.Bu da aracın LPG ’ de çalışırken stop etmesine sebep olabilir.

* Araç LPG ’ de hareket halinde iken, vites boşa atılıp frene basıldığında araç stop ediyorsa frenler kaçırıyor olabilir.

* Araç hararet yapmış ve radyatörde su kalmamış ise OTOGAZ beyninin diyaframının patlamasına sebep olabilir.Bu da aracın LPG ’de çalışırken stop etmesine sebep olabilir.

* Araç yokuş aşağı veya boş viteste stop ediyorsa LPG ile benzin karışıyor olabilir.Bu durumda benzin geri dönüşünü valfi (çekvalf) takılmalıdır.Ayrıca yokuş aşağı giderken aracın stop etmesi (genelde vites değişikliklerinde) aracın hava girişinin düzensiz olmasından kaynaklanmaktadır.

* Ayrıca yolda LPG ile giderken motor subapları normal, benzinle giderken ise sesli yani şakırtılı çalışacaktır. Avansın düzgün bir şekilde ayarlandığı pratik olarak araç durduğu yerde araca patinaj çektirilerek anlaşılır. Bu durumda motor stop etmemelidir.

LPG KAÇAĞI

* LPG’nin temas ettiği parçalar üzerindeki buzlanmalar genelde LPG kaçağını işaret eder.Bu duruma aracın LPG tankının üzerinde bulunan vanalar saat istikametinde kapatılmalıdır.OTOGAZ Tankı ‘nın üzerinin terlemesi genelde LPG kaçağının olduğunu değil de, şamandra da arıza olduğuna işaret eder.

ELEKTRONİK SİSTEM ARIZALARI

* LPG-Benzin geçiş anahtarı yanmış ise şarj dinamosu bozuk veya akü fazla şarz edilmiş olabilir.

* Düğme üzerindeki OTOGAZ miktarını gösteren ışıklar yanmıyor ise,düğme veya sensör şaselemesi iyi yapılmamış olabilir.Ayrıca kabloların bağlantısı yanlış yapılmış olabilir.

* Enjeksiyonlu araçlarda araç üzerindeki LPG-benzin geçiş anahtarı , otomatik olarak benzinden GAZ ‘a geçişe ayarlı anahtar ise ve otomatik geçiş sağlanmıyorsa ,

sinyal alım kablosu yanlış yere bağlanmış veya tam sarılmamıştır.

ARAÇ LPG ’ DE ÇEKMİYORSA

* Avansın öngörülen değerde olmaması (düşük olması) durumunda; bujiler zamansız ateşleme yapacak, bu durum motorun teklemesine veya çekişten düşmesine neden olacaktır.

* OTOGAZ beyin diyaframı kalitesiz veya patlak ise LPG ’ de çekiş problemi görülebilir.

* OTOGAZ beyni üzerindeki hava ve gaz ayarı iyi yapılmamışsa çekmeme problemi görülebilir.Ayrıca karbüratörün fazla hava alması çekmeyi olumsuz etkiler.Bu durum genelde karbüratörün önünün bantlanması gibi bir metodla havayı dengelemeye çalışmakla giderilmeye çalışsa da genelde başarısızlıkla sonuçlanır.

* İndüksiyon bobini akımı yüksek ise meksefeyi yakar o da platini yakar (Karbüratörlü araçlar için ).Bu durum aracın benzinde 3.000 dev/ dk dan sonra patırtı yapmasına ,gazda çekmemesine sebep olabilir.Enjeksiyonlu araçlarda benzinde iyi gazda çekmiyorsa eksantrik mili bozuk olabilir.

* Aracın ateşleme bujilerinde problem varsa aracın çekişi hem LPG’ de hem de benzinde düşer.

* Aracın motorunda problem var ise çekişe etki edebilir(yağ yakması su eksiltmesinden motordaki problem anlaşılabilir)

* OTOGAZ beynine gelen kalorifer suyu yetersiz veya sıcaklığı düşük olabilir.

* Araca ait hava ayar vidası varsa (genellikle enjeksiyonlu araçlar için sözkonusudur) yakıt miktarına göre hava ayarı güzel yapılmalıdır.Hava ayarının tam yapılamaması özellikle enjeksiyonlu araçlarda patlatmalara ve hem LPG hem de benzinde aracın çekişinin düşmesine sebep olur.

* OTOGAZ beynindeki gaz geçişini düzenleyen diyaframın (tamir takımının) kalın (genelde sonradan takılan ve orijinal olmayan tamir takımıdır bu) olmasından dolayı OTOGAZ ayarı iyi yapılamaz.Bu durum araçta çekişinin düşmesine sebep olabilir.

* LPG takılı olan araç yağ yakıyor ve su eksiltiyorsa aracın motorunda problem var demektir.(Eksoz dumanının siyah oluşu aracın yağ yaktığının yani motorda problem olduğunun göstergesidir.Dolayısıyla araçta hem benzinde hem de LPG de çekiş problemi görülebilir.

* Araca OTOGAZ takılmadan önce triger kayışı değişmişse,triger kayışı sente atlamış olabilir.Triger kayışının sente aralığının düzensiz oluşu az da olsa aracın hem LPG hem de benzinde çekişini etkiler.

* Sübapların fazla sıkılmış veya çok gevşek oluşu,aracın benzini ve OTOGAZ ’ı çok yakmasına sebep olabilir.Dolayısı ile çekişi etkileyebilir.

* Araç rektifiyeden çıkmışsa motor üst kapağı fazla taşlanmış olabilir. Fazla taşlanmışsa motorun yanma odası hacmi daralır ve hararet yapar.Hararet yapan ve motoru zarar gören araç ta her iki yakıtta da çekiş problemi görülebilir.

* Buji ve buji kabloları eski veya kalitesiz oluşu aracın çekişini olumsuz etkiler.

Buji tırnak aralığı kontrol edilmelidir. Tırnak aralığı büyüdükçe yanma yeterince olmayacağından araçta yakıt sarfiyatı artar ve çekişten düşer.

* Aracın platin ve ateşlemesinde problem varsa hem benzin hem de LPG tam yanmaz.Bu durum aracın her iki yakıtta da çekmemesine sebep olabilir.

* Karbüratöre giren hava miktarı gereğinden fazla ise,araç hem benzin ’de hem de LPG ’de çekişinin düşmesine sebep olabilir ve araçta fazla hava girişinden dolayı patlatmalara sebep olabilir.

* OTOGAZ beynine gelen kalorifer suyu giriş sıcaklığı çok düşük (genelde bu durum kalorifer suyunun yanlış yerden alınmasıyla görülür) veya LPG (gaz) beynine gelen su gelişinde problem varsa LPG beyni gazı tam buharlaştıramaz.Bu da aracın LPG’ de çekişinin düşmesine sebep olur.

* Aracın Manifold’u hava alıyorsa araç hem benzinde hem LPG’de rölanti tutmaz.Bu da çekişte problemlere sebep olabilir.

* Araca ait hava ayar vidası varsa (genellikle enjeksiyonlu araçlar için söz konusudur) yakıt miktarına göre hava ayarı güzel yapılmalıdır.Hava ayarının tam yapılamaması özellikle enjeksiyonlu araçlarda patlatmalara ve LPG ’de çekişin düşmesine sebep olmaktadır.

* LPG ile havayı karıştıran mikserin hava alması LPG ’ nin çok yakılmasına ve aracın stop etmesine sebep olabilir.Ayrıca araç LPG de iken çekişin düşmesine sebep olur.

* OTOGAZ beynindeki gaz geçişini düzenleyen diyaframın (tamir takımının) kalın (genelde sonradan takılan ve orijinal olmayan tamir takımıdır bu) olmasından dolayı LPG ayarı iyi yapılamaz.Bu durum araçta çok yakmaya sebep olabilir.Ayrıca LPG de araçta çekiş problemi görülebilir.

* Araçta LPG kaçağı olabilir.LPG kaçağı olan bölgede çoğunlukla buzlanma olur.Şayet LPG kaçağı çok küçük ise buzlanma görülmeyebilir.

* OTOGAZ beynindeki hava ayar vanası (rölanti saplaması )çok açılmış ise araç LPG ’ yi çok yakar.Şayet LPG beynindeki hava ayar metali (genelde prinç ve birçok beyinde mevcut) açıldığında veya kısıldığında aracın rölantisinde değişme olmuyorsa araç bir yerlerden hava alıyordur demektir.Bu hava alma problemi de genelde karbüratörlü araçlarda karbüratör alt takozundaki problemden veya Westenhouse daki kaçaktan ,enjeksiyonlu araçlarda ise otomatik hava ayarını sağlayan debimetre den kaynaklanır.Araçta LPG ve hava ayarının iyi yapılmaması araçta çekişin de düşmesine sebep olabilir.

* Araç herhangi bir sebepten hararet yapmışsa OTOGAZ beyninin su tarafı işlevini tam yerine getiremiyor ve LPG ’yi (Butan-Propan) tam buharlaştırmıyor olabilir.Bu da LPG ’ nin bir kısmının yanmadan eksozdan atılmasına sebep olur.Bu da çekişi düşürebilir.

* Karbüratörlü araçlarda karbüratör kelebeği arızalı olabilir.Bu durum aracın rölantisinin bozulmasına sebep olabilir ve LPG de iken çekiş problemine sebep olabilir.

DİĞER PROBLEMLER

* Araç sürekli hararet yapıyorsa ,motor contası kalitesiz olabilir.

* LPG tankında gaz var ama LPG buharlaştırıcı beynine ulaşmıyorsa şamandra arızalı veya pislik tutmuş olabilir.(Şamandranın gaz geçen kısımları kontrol edilerek temizlenmelidir.

* Avansın öngörülen değerde olmaması (düşük olması) durumunda; bujiler zamansız ateşleme yapacak, bu durum motorun teklemesine veya çekişten düşmesine neden olacaktır.

* Buji tırnak aralığı kontrol edilmelidir. Tırnak aralığı büyüdükçe yanma yeterince olmayacağından araçta yakıt sarfiyatı artar ve çekişten düşer