Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class '' not found in /home/percem/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 303
Münafık - Ahmet Candemir (Özgün Yazı)

İlk Yayın Tarihi : 20 Mayıs 2011

Münafık, kalbiyle dili arasında; kalbiyle davranışları arasında uyum olmayan, kendi içerisinde çelişkili bir hayat yaşayan, kişiliği oturmamış insandır.

Münafık ruhen ve bedenen sürekli huzursuzdur. İstemediği davranışları sergilemek zorunda kalması onun için en büyük eziyettir aslında. Çünkü hiç kendisi olmadan hep başkası olmak ya da başkalarının şekillendirdiği bir kuklaya dönüşmek insanın yapısıyla bağdaşmayan bir durumdur. Allah (cc), insanı irade sahibi, onurlu bir varlık olarak yaratmış ve onu diğer varlıklara vermediği ayrıcalıklarla donatmıştır. Fakat münafık, bu ayrıcalığın farkında değildir belki. O hala başka varlıklarla aynı konuma sahip olduğunu düşünmektedir. Kişiliksiz, onursuz, ikiyüzlü bir hayat yaşamaktadır.

Münafıklar, toplum için en büyük tehlikelerden bir tanesidir. Güvenilmez olmaları, toplumdan dışlanmalarına da sebep olmaktadır. Onların görevleri, insanların arasını bozmak, toplumda kin ve nefret tohumları ekmek, insanları birbirine düşürmek, kaos ortamı oluşturarak huzursuz bir toplum meydana gelmesine öncülük etmektir. Böylesi bir anlayış köhnemiş insanlardan sadır olabilir ancak.

Toplum için, insanlık için en büyük sıkıntılara sebep olan münafıklar, cehennemin en alt tabakasında yanacaklarıdır. Bu konu Kur’an-ı Kerim’de şöyle açıklanmaktadır: “Şüphesiz ki münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara bir yardım edici de bulamazsın.”[1] Çünkü onlar, İslam’a açıkça cephe alan inançsız insanlardan daha tehlikelidirler. Onlara güvenip yola çıkanlar hep yalnız kalmışlardır.

Münafıkların üç temel özelliği vardır:

Konuştuğu zaman yalan söyler

Verdiği sözde durmaz

Kendisine güvenildiğinde ihanet eder.

Bunlar münafıkların en temel özellikleridir. Ama bunların dışında da birçok özelliği kendilerinde taşımaktadırlar. Örneğin hile yapmak, insanlar arasında fesadın bozgunculuğun yayılmasına sebep olmak, insanları kandırmak, toplumda kötülüğün yayılmasına çalışmak, iki yüzlülük yapmak da yine münafıkların özellikleri arasında yer almaktadır.

Son olarak şunu söyleyebiliriz ki münafıklık, ruh ile beden arasındaki çelişkiden meydana gelen bir hastalıktır. Bu özelliği taşıyan kişi hem kendi içinde büyük bir huzursuzluk yaşamakta hem de toplumda huzursuzluk meydana gelmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle insanlar tarafından sevilmediği gibi yaratıcı tarafından da sevilmemekte ve ahirette en ağır şekilde cezalandırılacağı haber verilmektedir.