RTU ingilizce “Remote Terminal Unit” kelimelerinin baş harflerinin birleşmesinden oluşan bir otomasyon terimidir. RTU bir endüstriyel cihazdır. Gerçek zamanlı Veri toplama ve saklama yeteneğine sahip, uzaktan erişilebilir ve yönetilebilir PLC cihazlarının daha gelişmiş bir versiyonudur.

RTU ‘lar SCADA sistemlerinin ayrılmaz parçalarındandır.

RTU’lar RS232, RS485/423, ETHERNET portları ile dış dünya ile haberleşme kurarlar. Genellikle uzak mesafelerdeki istasyonlarda kurulu olan RTU’ları merkez ile haberleştirmek için telsiz haberleşme sistemleri tercih edilmektedir.

Kablosuz haberleşme sistemi olarak çoğunlukla RF Modemler (SCADA MODEM olarak da adlandırılırlar) ya da GSM & GPRS Data Modemler kullanılmaktadır. Günümüzde 3G teknolojisini n yaygınlaşması ile 3G modem ve 3G router kullanımında da artış gözlenmektedir.