İlk Yayın Tarihi : 08 Eylül 2011

Kader, her devirde olduğu gibi günümüz insanı açısından da hep gündemde olan bir konudur.

Bu kadar gündemde olmasına rağmen en fazla cahil olduğumuz konulardan da yine bir tanesidir.

Kader konusunda bilmemiz gereken en önemli şey, kaderin insan için günah işleme konusunda bir bahane olmaması gerektiğidir. Çünkü kader, Allah Teala (cc)’nın kıyamete kadar olacak şeylerin bilgisine sahip olmasıdır. Biraz daha açacak olursak, Allah Teala (cc), her insan için bir kader belirlemiştir, insanda bu kaderin dışına çıkamaza anlamında değildir kader.

Çünkü Allah Teala (cc), insanları imtihan etmek için yarattığını söylüyor. Eğer ki her insanın bir kaderi varsa ve onun dışına çıkamayacaksa o zaman imtihanın ne anlamı kalacaktır.

Bu nedenle yaratıcı, her insana özgür bir irade, seçme hürriyeti vermiştir. Ve insanda bu özgürlüğünü istediği gibi kullanma hakkına sahiptir. Sonuçlarına katlanmak şartıyla.

Şunu da bu noktada hatırlatmakta fayda vardır ki, bazı şeyler vardır onların insanın gücünü aşan konulardır. Örneğin dünyaya nerede, ne zaman, erkek mi yoksa kız mı olarak geleceğimiz gibi. Bunu tabiat şartları bağlamında da düşünebiliriz. Örneğin yağmurun ne zaman yağacağı, mevsimler arasındaki değişimler vb. işte bütün bunlar bizim gücümüzü aşan konulardır. Bize verilen irade bunları kapsamaz.

Özet olarak şunu söyleyebiliriz. İnsana yaratıcı irade, seçme hürriyeti vermiştir. Bu iradesiyle yapabileceği, yani gücünün yeteceği konularda da sorumlu tutmuştur. Ama elinde olmayan, müdahale edemediği konulardan ise sorumlu tutulmamıştır.

Kaderi bu şekilde anlarsak sorumluluğumuzun ne şekilde olduğunu daha iyi bilmiş oluruz.

Tabiî ki kader konusunun insan psikolojisi açısından olumlu bir tarafı da vardır. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığımız zaman bu bizim için bir teselli kaynağı olacaktır. Gücümüzü aşan noktalarda “bu da benim kaderimmiş” deyip teselli olma imkanımız vardır. Bu nedenle inançlı insanların, sıkıntılı durumlarda daha dayanıklı olduğunu görmekteyiz. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi işte bu kader inancıdır.